Corona is een bedreiging voor onze gezondheid en zet ook ons sociale en werkzame leven onder ‘curatele’. Dat betekent niet dat we corona alles hoeven laten bepalen!

SportDrenthe gebruikt deze vervelende periode ook om creatief te kijken naar andere manieren waarop we zo goed mogelijk omgaan met de nieuwe hedendaagse werkelijkheid. Ook wat wij als SportDrenthe de komende tijd nog wél, anders of (even) niet kunnen doen.

De algemene sfeer binnen de organisatie is die van denken in alternatieven en kansen. “Welke rol kunnen we nú als SportDrenthe spelen om mensen op een gezonde manier in beweging te houden (krijgen)?” Hiervoor hebben we al snel het platform www.coronactief.nl in het leven weten te roepen. Een prachtig initiatief! Hier worden mensen aangemoedigd, geholpen en verleid om toch vooral (op een gezonde manier) te (blijven) bewegen. Beweging om vitaal te blijven, maar ook om de extra ‘vrije’ tijd die ontstaat op een leuke manier in te vullen. Met een regionale televisiemaker, RTV Drenthe, is afgesproken dat we vooralsnog elke ochtend van 10:00 – 10:15 uur uitzendingen verzorgen met beweegaanbod voor ouderen. De eerste uitzending van ‘Drenthe beweegt binnen’ was op 25 maart jl. Met een aantal medewerkers van SportDrenthe wordt hier invulling aangegeven. Ook zijn onze medewerkers in de diverse gemeenten de inwoners, vooral via diverse sociale mediakanalen, aan het helpen met suggesties hoe zij de komende weken op een gezonde manier sportief actief kunnen blijven.

Maar we zijn ook op zoek naar creatieve/alternatieve manieren om de sportclubs te helpen. De vrijwilligers van deze organisaties staan voor een enorme taak om hun organisaties over eind te houden en te resetten na afloop van de lock-down. Kijk ook eens op onze pagina voor verenigingen. En dat geldt voor meer sportactiviteiten, zoals sportevenementen, Kijk ook eens op de site van het kenniscentrum events.

We zien ook dat we nieuwe gewoontes gaan aanleren die we later kunnen gebruiken om ons werk nog efficiënter te kunnen gaan doen.

We zijn erg trots dat ons initiatief coronactief.nl een Europese variant heeft gekregen in de vorm van coronactive.eu.

Als we erin slagen om op deze wijze, ‘Met sport Drenthe nog beter te maken/vitaal te houden’, blijven we doen waarvoor we zijn opgericht. Misschien is onze rol juist nu wel belangrijker door alles wat er aan reguliere sportbeoefening weg is gevallen.

Tot slot wil ik ook u vooral veel sterkte wensen in deze tijd, waar ook veel meer van u gevraagd wordt. Ik spreek in ieder geval de hoop uit dat u en uw naasten hier gezond en wel door heen komen. Wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen door u te helpen met suggesties hoe u thuis veilig kan bewegen. Want in beweging komen en blijven is nu nog belangrijker dan ooit!

Hans de Lang