Tik ’n euro! Eén team, één euro, één gezamenlijk doel.

Beste allemaal, Gisteren is de de collecteweek gestart. Alleen dit keer wordt er gecollecteerd zonder onze 9.000 collectanten langs de deur. Noodgedwongen. In anderhalve week tijd is een nieuwe manier van collecteren ontwikkeld. De inzet is laagdrempelig activerend: Tik ’n euro! Eén team, één euro, één gezamenlijk doel.

“Niet te lang stilstaan bij wat niet kan, maar juist wat wel kan. ”Als het fonds niets doet loopt het de ruim half miljoen euro mis die jaarlijks wordt opgehaald in de collecteweek. Dit bovenop de tekorten die al zijn ontstaan door de vele evenementen die dit voorjaar niet doorgaan en waar Fonds Gehandicaptensport als partner of goed doel aan verbonden is. Hierdoor wordt een groot gat geslagen in de begroting met directe impact op de bedragen die jaarlijks verstrekt worden aan sportverenigingen en hulpvragen voor sporters met een handicap.
Allemaal doen we een oproep om een euro te doneren: Tik ’n euro! met een verwijzing naar doneerpagina www.tikeeneuro.nl.

Bekijk hier de promo

Alvast bedankt!