Midden-Drenthe omarmt duurzaamheid

Zowel de gemeente Midden-Drenthe als de verenigingen met buitensportaccommodaties in die gemeente hebben het project Drenthe Sport Duurzaam volledig omarmd. Beleidscontactambtenaar Gerrit Kamps vindt dat beiden een compliment verdienen voor de energie waarmee ze aan de slag zijn gegaan met verduurzaming.

,,We hebben in 2018 alle verenigingen met buitensportaccommodaties uitgenodigd voor twee informatiebijeenkomsten om uitleg te geven over het project en de belangstelling te peilen. De verenigingen waren unaniem enthousiast en wilden er graag mee aan de slag. In de gemeente Midden-Drenthe verzorgt de gemeente de basisvoorzieningen, maar verenigingen betalen zelf de energierekening. Het energieverbruik was bij veel verenigingen hoog en ze waren dan ook zeer gemotiveerd om dat naar beneden te brengen en zo kosten te besparen.’’

,,De gemeente heeft een forse bijdrage geleverd’’

Er volgden energiescans, die onderdeel zijn van Drenthe Sport Duurzaam. In Midden-Drenthe werd echter gekozen voor uitgebreidere energiescans, waarbij ook werd gekeken naar zaken als isolatie. Kamps: ,,Dat is gebeurd op kosten van de gemeente. College en raad waren bereid te investeren in duurzaamheid en toekomstbestendige verenigingen. Omdat de kosten van duurzaamheidsmaatregelen best fors zijn, heeft de gemeente ook daarin een bijdrage geleverd. De verenigingen en de gemeente hebben elk 35 procent van de kosten betaald en er is gebruikgemaakt van 30 procent BOSA-subsidie.’’

,,Er moet milieuwinst behaald worden’’

De financiële tegemoetkoming van de gemeente is voor alle sportverenigingen gebaseerd op dezelfde maatregelen en uitgangspunten. hoewel op basis van de bestaande situatie en behoefte wel maatwerk wordt geleverd. ,,Voor de gemeente staat de doelstelling van het project voorop: er moet milieuwinst behaald worden. Daarnaast moet het verenigingen een financieel voordeel opleveren. Voor alle verenigingen geldt dat ze na de investeringstijd van vijf tot zes jaar flink besparen op hun energiekosten. Verenigingen die meer voorzieningen willen dan het pakket bevat, betalen daar zelf voor. ’’

,,Verenigingen hebben veel lef getoond’’

Voor de uitvoering stelde de gemeente twee onafhankelijke technische adviseurs aan: een specialist in installaties en een specialist in elektra. ,,Er is door de gemeente 600.000 euro geïnvesteerd in dit project, inclusief de kosten voor de energiescans en de technische adviseurs. Ik vind het bijzonder dat die bereidheid er is, maar ook dat de verenigingen het lef tonen om dit op te pakken. Bij alle buitensportaccommodaties is inmiddels al led-verlichting geplaatst en we zitten in het offertetraject voor technische installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen. Bij sommige verenigingen heeft daarvoor ook de aanbesteding al plaatsgevonden. Door hun gedrevenheid ervaren Paul van Dijk en ik dit als een prachtig project dat veel voldoening geeft.’’

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Paul van Dijk
Senior verenigingsadviseur

Mijn naam is Paul van Dijk en ik ben sinds 2002 werkzaam als Senior Verenigingsadviseur en projectleider bij SportDrenthe. Vanuit deze functie ondersteun en adviseer ik sportverenigingen, inhoudelijk en als procesbegeleider, bij diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat het (nog) vitale(re) organisaties worden en blijven.