Onderzoek ‘gezondere sportkantine in 2019’

Resultaten Mulier Instituut onderzoek ‘gezondere sportkantine 2019’

De gezondere sportkantine in 2019
Resultaten onderzoek onder sportverenigingen

Aandacht voor gezondere voeding bij sportclubs neemt toe, onder andere door Team:Fit (een onderdeel van JOGG). Zij helpen clubs naar een gezondere sportomgeving op de thema’s voeding, rookvrij en alcohol. Door het gesloten Preventie Akkoord zet ook de overheid zich in voor gezondere sportkantines.

In januari 2020 kwam het Mulier Instituut met de resultaten van het onderzoek onder sportvereniging in opdracht van JOGG, Team:Fit.

439 verenigingsbestuurders hebben vragen over gezondere kantine en alcohol- en rookbeleid ingevuld. Gestelde vragen gingen over de verhouding van (on)gezondere producten in de kantine; welke (on)gezondere producten hardlopers zijn; ondernomen acties naar een rook- en alcoholbeleid en een gezondere kantine, en belemmeringen om gezonder aanbod te voeren (Mulier, 2020).

Conclusie uit het rapport ‘De gezondere sportkantine in 2019 | Mulier instituut:

Het aanbod in de kantines van sportverenigingen isvolgens twee derde van de verenigingsbestuurdersmerendeels ‘minder gezond’. Een deel van de verenigingsbestuurders heeft in het afgelopen jaar wel maatregelen genomen om in het kader van een gezondere kantine, maar dit heeft nog niet geleid tot een betere verhouding tussen ‘minder gezond’ en ‘gezond’ aanbod. Het lijken kleine stapjes die verenigingen nemen, zoals het stimuleren van water drinken. Met name verenigingen die nog geen maatregelen hebben genomen, zijn lastig om te bereiken.

Verenigingsbestuurders met een eigen kantine reageren veelal met ‘misschien’ op de vraag of ze een gezondere kantine willen realiseren, verenigingsbestuurders van exploitantenhoreca geven veelal aan geen inspraak te hebben. Voor verenigingsbestuurders is het belangrijk om datgene aan te bieden waar vraag naar is. Naar gezondere producten is volgens verenigingsbestuurders veelal weinig vraag, dus hebben zij geenplannen om hun aanbod gezonder te maken. Des temeer omdat veel verenigingsbestuurders inschatten dat een gezonder aanbod leidt tot minder omzet en meer bederf.

Bijna alle verenigingsbestuurders van verenigingen met een eigen kantine voeren enige vorm van alcohol- en rookbeleid. Bij de meeste verenigingen wordt bij de verkoop van alcohol naar de leeftijd gevraagd en geldt binnen een rookverbod. Vooralsnog lijkt het erop dat verenigingen geen problemen ervaren in het voeren van alcohol- en rookbeleid.

Download het volledige onderzoek hier

Verenigingen in Drenthe zijn fanatiek te noemen als het gaat om het gezonder maken van de kantine. Er wordt positief gereageerd op het verhaal van Team:Fit en Wineke boekt samen met de clubs mooie resultaten. Bekijk de voorbeelden in de showcases of op de website van sportclubdrenthe.nl

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Wineke Holtrop
Sportconsulente

Mijn naam is Wineke Holtrop, ik ben Sportconsulente bij SportDrenthe en met de twee projecten Team:Fit en MDT (maatschappelijke diensttijd) ben ik betrokken bij Sportclub Drenthe.