POD Sport

De jeugd heeft de toekomst en brengt veel tijd door bij de vereniging. Verenigingen hebben een belangrijke rol in het creëren van een veilige, stimulerende omgeving. Samen met de ouders kunnen ze zorgen dat ieder kind met plezier naar de club komt, zijn of haar talent kan ontwikkelen en geniet van het sporten met leeftijdsgenootjes. Kinderen die plezier hebben in hun sport, zich goed voelen in de groep en ondersteund worden door gekwalificeerde, enthousiaste vrijwilligers; daar gaan we voor. Sportclub Drenthe helpt om positief gedrag bij kinderen te stimuleren en dat gewenste positieve klimaat binnen de vereniging te realiseren door Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging, ofwel POD Sport.

De aanpak is gericht op een verbeterde sfeer bij de leden, vrijwilligers en ouders. We zien positieve resultaten, zoals:

  • Het kind en de ouder/opvoeder ervaren meer plezier en zijn gemotiveerder,
  • Er is meer ruimte voor talentontwikkeling,
  • Er is sneller hulp bij eventuele problemen,
  • De vereniging krijgt een beter imago en er heerst een betere sfeer
  • Er is minder uitval van leden,
  • Ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken
  • De trainer/coaches/begeleiders en andere vrijwilligers krijgen meer rust in de groep,
  • De kwaliteit van de training verbetert
  • Er is sneller professionele hulp bij problemen door kortere lijnen

Hoe ziet een cursus POD Sport er uit?

Onze verenigingsadviseur komt langs bij de vereniging om te kijken welke stappen genomen kunnen worden om het POD traject te starten. Samen met (jeugd)bestuur en eventueel vrijwilligers of een trainer/coach wordt gekeken waar verbeterpunten liggen en waar op gefocust zou kunnen worden. Daar rolt een plan uit dat gezamenlijk kan worden uitgerold. Onze verenigingsadviseur kan ondersteunen bij de voorbereiding, het schrijven van het plan en kan een ondersteunende rol vervullen in het gehele vervolgtraject.

Vaak is een POD plan een meerjarenplan, waarbij voor het eerste seizoen de stappen worden uitgewerkt. Ieder seizoen kan er een jaarplanning worden gemaakt om aandacht voor een veilige en stimulerende omgeving te kunnen waarborgen. Er wordt gebruik gemaakt van de interventie positief coachen, maar POD Sport is meer dan dat. Een club die kiest voor POD Sport kiest voor een cultuur met een positief sportklimaat op lange termijn.

Samenwerking met de gemeente

Uniek bij het POD Sport traject is de vaste betrokkenheid van een POD begeleider. Dit is een speciaal opgeleide buurtsportcoach van de gemeente samen met een jongerenwerker en/of buurtwerker.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Anne Prins
Senior verenigingsadviseur

Mijn naam is Anne Prins, sinds 1999 Senior Verenigingsadviseur bij SportDrenthe. Uiteraard ben ik dan ook betrokken bij Sportclub Drenthe. Vanuit mijn functie ben ik 3-4 avonden op pad om verenigingen te adviseren/helpen