Drenthe Sport Duurzaam 2016-2020

Op 13 april 2016 hebben Provinciale Staten van Drenthe de wens geuit om te komen tot de verduurzaming van de accommodaties van de buitensportverenigingen in Drenthe. Naar aanleiding hiervan heeft SportDrenthe (penvoerder) samen met het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ ontwikkeld. Dit project is uitgevoerd van 1 oktober 2016 tot en met maart 2020.

Samenwerking met de Drentse gemeenten

In iedere Drentse gemeente is in die periode een informatiebijeenkomst gehouden voor verenigingen met een eigen buitensportaccommodatie. Vervolgens is er gedurende het gehele project regelmatig contact geweest met gemeenten om de mogelijkheden in het project toe te lichten. Deze gesprekken hebben geleid tot een samenwerking in de contacten naar verenigingen en extra budgetten voor verduurzaming.

Energiescans en verduurzamingstrajecten

In totaal zijn er 130 energiescans uitgevoerd bij verenigingen. Bij ruim 100 verenigingen heeft dit geleid tot energiebesparende maatregelen. In de gemeente Assen en de gemeente Midden-Drenthe zijn zelfs initiatieven genomen om direct op gemeentelijk niveau verduurzaming te realiseren. Zo is in Assen alle verlichting aangepast en vervangen door led verlichting. In Midden-Drenthe is duurzaamheid een onderdeel geworden van het sportaccommodatiebeleid. Ook gemeente Coevorden heeft een extra stap gezet in verduurzamen van sportverenigingen, zij realiseerden een subsidieregeling voor led veldverlichting. De gemeente De Wolden volgde dit voorbeeld en zorgde voor een verruiming van de subsidieregeling voor Led veldverlichting.

Duurzaamste sportvereniging van Drenthe

3 jaar op rij is de prijs ‘Duurzaamste sportvereniging van Drenthe’ uitgereikt. In totaal namen hier over drie jaren 26 verenigingen aan deel. De winnaars waren vv Achilles in 2017, vv Noordseschut in 2018 en vv Witteveense Boys in 2019.

Een blik op het scorebord

Op basis van de gegevens uit de energiescans, cijfers van de Energielening Drenthe, de gerealiseerde besparing in een aantal projecten in gemeenten en de cijfers uit het onderzoek, laten zien welke besparingen de verenigingen hebben gerealiseerd of gaan realiseren:

  • De gerealiseerde besparingen n.a.v. verstrekte leningen via de Energielening SportDrenthe: 319.995 kWh en 19.000 m³ gas per jaar;
  • De (per 1-1-2019) besparing als gevolg van de verledding van de veldverlichting van de Asser buitensportverenigingen 70.000 kWh (43% t.o.v. het huidige verbruik)
  • De (per 1-1-2021) besparing als gevolg van de verledding van de veldverlichting en aanpassingen in de W-installaties van de buitensportverenigingen in Midden-Drenthe zijn: 277.000 kWh stroom (95% t.o.v. het huidige verbruik) en 57.000 m³ gas (77% t.o.v. het huidige verbruik);
  • De 130 uitgevoerde energiescans minus de deelnemende verenigingen in de gemeentelijke projecten in Assen en Midden-Drenthe en de verenigingen die gebruik maken van de Energielening Drenthe, laten een totale (mogelijke) besparing op elektra zien van: 542.800 KWh en van 94.000 m³ aardgas;
  •  Totaal: 1.209.795 kWh en 160.000 m

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente vanaf 2021? SportDrenthe is partner en uitvoerder in twee projecten gericht op het verduurzamen van sportaccommodaties in Drenthe: Drenthe Sport Duurzaam en Sport NL Groen. Bekijk de algemene informatie over duurzaamheid op onze speciale pagina over duurzaamheid of neem contact op met Paul van Dijk [email protected].

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Paul van Dijk
Senior verenigingsadviseur

Mijn naam is Paul van Dijk en ik ben sinds 2002 werkzaam als Senior Verenigingsadviseur en projectleider bij SportDrenthe. Vanuit deze functie ondersteun en adviseer ik sportverenigingen, inhoudelijk en als procesbegeleider, bij diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat het (nog) vitale(re) organisaties worden en blijven.