Duurzaamheid

De energielasten voor (sport)accommodaties bedragen jaarlijks al gauw 20% van de totale uitgaven van een club. Logisch dat steeds meer verenigingen aan de slag gaan om verduurzamingsmaatregelen uit te (laten) voeren. Het mes snijdt dan namelijk aan twee kanten: een lager verbruik van stroom en gas is goed voor het milieu én verlaagt de kosten! En juist waar de coronacrisis en tijden van economische onzekerheid zorgen voor een daling van de inkomsten, zijn kostenbesparingen dus zeer welkom.Zo houden we de breedtesport toegankelijk voor iedereen. Voor gemeenten zorgt het enerzijds voor vitale verenigingen en tegelijkertijd draagt het bij aan de uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu.

“Verduurzamen levert geld op maar kost ook geld” is een vaak gehoorde opmerking en dat is natuurlijk ook waar. Maar wist u dat u met eenvoudige en relatief goedkope verduurzamingsmaatregelen al gauw 25% op het energieverbruik kunt besparen? Dit noemen we het ‘plukken van het laaghangend fruit’. Daarom is het verstandig om de verduurzaming van de accommodatie stap voor stap en in de goede volgorde aan te pakken. En daar kunnen wij u bij helpen!

SportDrenthe is partner en uitvoerder in twee projecten gericht op het verduurzamen van sportaccommodaties in Drenthe: Drenthe Sport Duurzaam en Sport NL Groen.

Drenthe Sport Duurzaam

De ondersteuning vanuit Drenthe Sport Duurzaam is voor buitensportverenigingen in Drenthe, die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en/of de exploitatie van de accommodatie. In de looptijd van november 2016 tot en met maart 2020 zijn ruim 130 energiescans uitgevoerd bij verenigingen in Drenthe. Lees hier een eindverslag van deze projectperiode. Inmiddels is in 2021 gestart met de volgende fase van Drenthe Sport Duurzaam.

Supportdiensten

Drenthe Sport Duurzaam

Drenthe Sport Duurzaam is het project waarin we, met onze partners het Drent Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, …

Drenthe Sport Duurzaam 2016-2020

Op 13 april 2016 hebben Provinciale Staten van Drenthe de wens geuit om te komen tot de verduurzaming van de …

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist
Paul van Dijk
Senior verenigingsadviseur

Mijn naam is Paul van Dijk en ik ben sinds 2002 werkzaam als Senior Verenigingsadviseur en projectleider bij SportDrenthe. Vanuit deze functie ondersteun en adviseer ik sportverenigingen, inhoudelijk en als procesbegeleider, bij diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat het (nog) vitale(re) organisaties worden en blijven.