“Met deze test zorgen we dat we senioren helpen Fit & Gezond te zijn”

Iedere twee jaar wordt in de gemeente de Wolden en Hoogeveen in iedere kern een fitheidstest afgenomen bij de inwoners boven de 70 jaar. De test is de start van het Fit & Gezond in … traject. Gerdo van Dalen is sportfunctionaris in De Wolden en verantwoordelijk voor de organisatie van de fittesten. “Nu in Corona tijd hebben we noodgedwongen onze senioren sport ondersteuning op een laag pitje moeten zetten, maar zodra het kan starten we de fitheidstesten weer op.”

“Het is een mooi middel om deze specifieke doelgroep in beeld te hebben in je gemeente. Het zorgt ervoor dat je mensen goed kan begeleiden naar een persoonlijk fit en gezond leven. Voor de een betekent dat ondersteuning op sociaal gebied, een ander helpen we echt naar een fysieke/sportieve invulling om gezonder en fitter te worden. De kracht zit voor ons in de samenwerking met alle partijen op medisch, sociaal en sportief gebied. Doordat we dit project gezamenlijk opzetten zorgen we ervoor dat we senioren vroeg in beeld hebben en dat we ook buiten de testen om beter en sneller naar elkaar kunnen doorverwijzen.

Gezond & Fit in ….

Een Gezond & Fit in … traject start altijd met contact met de samenwerkingspartners: de huisarts en praktijkondersteuner, een fysiotherapeut, het welzijnswerk en de wijkverpleegkundige. Soms haakt ook de sportvereniging al in het voortraject aan. Vervolgens worden de inwoners die 70 jaar en ouder zijn aangeschreven per brief. Dat is echt de kracht van de aanpak, als mensen de brief op de mat vinden geven ze eerder gehoor aan de oproep om mee te doen. Dat zien we ook terug in de opkomst. Door de cyclus van 2 jaar in iedere dorpskern zien we alle nieuwe 70-plussers, maar ook veel bekende gezichten komen terug. We kiezen heel bewust voor de doelgroep 70-plus, eerder deden we 65-plus, maar dan heb je veel actieve en werkende mensen. Die voelen zich nog niet aangesproken voor een seniorentest.

De fittest raakt het sociaal, medisch en fysiek vlak

De test zelf zit heel duidelijk in elkaar: eerst vullen ze een vragenlijst in om het sociale gedeelte in kaart te brengen en een stukje medische kennis te vergaren. Zo bepalen we ook dat iemand, bijvoorbeeld een hartpatiënt, een deel van de fysieke test niet gaat doen. Vervolgens krijgen ze de medische testen bij de wijkverpleegkundige: bloedsuiker, bloeddruk en BMI wordt gemeten, om te bepalen of ze mee kunnen doen aan de fysieke testen. We proberen echt een overzicht te krijgen van alle facetten op sociaal, medisch en fysiek vlak om ook de beste nazorg te kunnen bieden. We maken bijvoorbeeld gebruik van het spinnenweb van Machteld Huber, omdat het sociaal welbevinden wezenlijk onderdeel is van de gezondheid van mensen. Ook is er vaak een student diëtiek om mee te denken over voeding en zoutgebruik.

Na afloop volgt er een adviesgesprek. De behoefte van de deelnemer staat daarin centraal. We kijken wat er uit te test is gekomen en we vertellen welke mogelijkheden ze hebben. Ze kunnen dan inschrijven voor de verschillende opties, zoals kennismaking les met sportverenigingen, een sportcarrousel of een cursus valpreventie. Soms zetten we na een test in op groepsvorming en soms juist op individueel advies.

We helpen senioren bij een gezonde en fitte levensstijl

De reacties zijn in ieder geval altijd positief onder deelnemers. Sommige deelnemers komen 2 jaar later met de testresultaten onder de arm binnen om te kijken of het ook verbeterd is. Dan kun je mooi zien hoe mensen er voor staan. Sommige zijn positief verrast over bijvoorbeeld de handkracht, een ander wordt geconfronteerd met de slecht beenbalans en wil daar graag aan werken. Zo helpen we senioren echt verder en dat is wat we willen. Zodra het mogelijk is starten we het ook zeker weer op. Dan passen we de vorm eventueel iets aan naar de omstandigheden waar we nu in zitten.”

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist