Met de inzet van sport en bewegen mensen die in armoede leven vooruit helpen

Deze inspiratiesheet is bedoeld voor buurtsportcoach- en en cultuurcoaches die mensen die in armoede leven stimuleren door middel van sport, bewegen en culturele activiteiten. Van jong tot oud. Wat speelt er in hun situatie? Hoe bereik je ze en hoe sluit je met je aanbod goed aan bij hun leefwereld? In deze inspiratiesheet lees je welke invloed armoede heeft op hun leven. En vervolgens hoe je sport, bewegen en culturele activiteiten meer toegankelijk voor hen kunt maken. Hoe je jouw rol als buurtsportcoach of cultuurcoach hierin kunt vormgeven, laten we je zien in praktijkvoorbeelden.

Armoede, waar denk jij aan?

Bij armoede wordt vaak gedacht aan mensen met een laag inkomen en een lage opleiding. De kern van het probleem is een knellende financiële situatie, maar daar omheen ervaren mensen vaak gevoelens van schaamte, stress, onzekerheid, machteloosheid en gebrek aan eigenwaarde. Arm zijn betekent dus veel meer dan te weinig geld hebben.Er is niet één soort armoede en het verschilt per persoon of en hoe iemand armoede ervaart.

Er zijn veel vooroordelen over mensen met geldzorgen. Waarom roken ze bijvoorbeeld of hebben ze huisdieren terwijl er geen geld is voor de dagelijkse boodschappen? Armoede kan echter iedereen overkomen, met name door verlies van je baan, een scheiding of een ongeluk.

Sport en bewegen kan op meerdere manieren bijdragen aan de kwaliteit van leven voor deze doelgroep. Op jonge leeftijd is meedoen aan sport en beweeg activiteiten belangrijk voor de fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind. Je hoort erbij, zoals dat zo mooi heet. Ook op latere leeftijd zijn de sociale contacten die je opdoet door mee te doen een grote meerwaarde voor je mentale welzijn. Sport en bewegen zorgt voor zelfvertrouwen, het verlaagd stress en het draagt bij aan een positieve gezondheid.

Kortom met de inzet van sport en bewegen kunnen we mensen in armoede situaties helpen om verder te komen en weer mee te doen.

Download hier de inspiratiesheet van Kenniscentrum Sport en Bewegen over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven, speciaal gemaakt voor buurtsport- en cultuurcoaches die iets voor deze doelgroep willen doen.

Kijk ook eens naar de mogelijkheden van het Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Esther Witte
senioren sportfunctionaris

Hallo allemaal, iedereen moet mee kunnen doen binnen sport en bewegen op welke wijze dan ook. Dat vind ik het belangrijkste van mijn werk en daar wil ik dan ook voor gaan.