Brede motorische ontwikkeling van kinderen (2020)

Uit onderzoek blijkt dat goed ontwikkelde motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen en behouden van een actieve leefstijl. Dit heeft effect op gebied van gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en participatie. Hiernaast moeten kinderen ook voldoende bewegen (beweegnormen). Dit thema speelt ook veelal een rol in landelijke en lokale sportakkoorden.

Door in de toekomst breed in te zetten op de motorische ontwikkeling van kinderen, zullen meer kinderen op een plezierige manier gaan en blijven sporten. Samen naar een sportieve, gezonde en vrolijke generatie!

SPORTgericht weet in de editie van juni 2020 een artikel aan de nut en noodzaak van BMO onder kinderen. Er is geen twijfel over mogelijk dat de motorische vaardigheden van Nederlandse kinderen al decennia lang achteruit gaan. Een peiling van de Inspectie van het Onderwijs1 concludeert dat de motorische vaardigheid in 2016 weer minder was dan in 2006. Recent gepubliceerd onderzoek2 laat in deze periode een afname zien in vrijwel alle fitheidsaspecten: snelheid, behendigheid, kracht en lenigheid. Het volledige asset lees je hier

Al 75 jaar is SPORTgericht hét vakblad voor trainers-coaches, sportfysiotherapeuten, sportwetenschappers en andere specialisten in menselijke beweging.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Wineke Holtrop
Sportconsulente

Mijn naam is Wineke Holtrop, ik ben Sportconsulente bij SportDrenthe en met de twee projecten Team:Fit en MDT (maatschappelijke diensttijd) ben ik betrokken bij Sportclub Drenthe.