Gezond uit

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Daarom werkt JOGG aan een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. We stimuleren gezond eten en drinken, meer bewegen en goed slapen. Met Gezond Uit werkt JOGG samen met dagattracties aan een gezonder voedingsaanbod tijdens een dagje uit. Hiermee geven we invulling aan de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “We streven ernaar dat eind 2025 minimaal honderd dagattracties zijn aangesloten bij Gezond Uit.”

Deelnemers aan Gezond Uit gaan aan de slag met een gezonder voedingsaanbod tijdens een dagje uit, op basis van de ‘Richtlijn Eetomgevingen’ van het Voedingscentrum. Door een aantrekkelijke presentatie en door het inzetten van slimme verkooptechnieken wordt de gezonde keuze de makkelijke keuze. Daarbij is er uiteraard ook aandacht voor een gezonde financiële basis. Iedere dagattractie bepaalt haar eigen tempo.

HOE ZIET HET TRAJECT OM EEN GEZONDE LOCATIE TE REALISEREN ER IN DE PRAKTIJK UIT

Wij helpen je graag om het aanbod in de horeca van jouw dag attractie lekkerder en gezonder te maken. Met Gezond Uit aan de slag gaan doe je in een aantal stappen.

DEZE STAPPEN WORDEN DOORLOPEN

Aan de slag gaan met Gezond Uit gaat als volgt.

  1. Wil je meedoen aan Gezond Uit? Neem dan contact met ons op via [email protected]
  2. Onderteken de Ambitie van Gezond Uit en stuur ons die toe. Hiermee sluit je je aan bij Gezond Uit.
  3. Bepaal je eigen doelstellingen en maak een tijdpad om deze, op je eigen tempo, te realiseren. Betrek hier ook je collega’s bij.
  4. Leg eigen doelstellingen vast in je beleid of in een contract.
  5. Ga in gesprek met je leveranciers over hoe zij je kunnen helpen bij het realiseren van je ambitie en leg doelstellingen eventueel vast in een contract.
  6. Bezoek de bijeenkomsten van Gezond Uit om inspiratie en kennis van andere dagattracties en experts op te doen.
  7. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar in de toolbox. We horen graag hoe het gaat en ondersteunen je waar nodig.

Uit de praktijk

Ben je benieuwd naar de ervaringen van dag attracties die al aan de slag zijn met een gezonder voedingsaanbod? Een aantal horecamanagers van dag attracties die aangesloten zijn bij Gezond Uit geven concrete voorbeelden. Zie de website www.gezonduit.nl

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Wineke Holtrop
Sportconsulente

Mijn naam is Wineke Holtrop, ik ben Sportconsulente bij SportDrenthe en met de twee projecten Team:Fit en MDT (maatschappelijke diensttijd) ben ik betrokken bij Sportclub Drenthe.