Valpreventie ‘In Balans’

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47% tot 2050. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden.

Voor senioren met een verhoogd risico op vallen

De cursus In Balans is voornamelijk bedoeld voor senioren met een verhoogd valrisico. Maar ook ouderen met een inactieve leefstijl zijn gebaat bij de informatie, tips en oefeningen die in de cursus worden geven. Gerichte valpreventie is bewezen effectief en de cursus In Balans is erop gericht om deelnemers blijvend in beweging te houden. Hierdoor wordt het effect vergroot.

Cijfers laten een reductie van 21% zien van valrisico’s bij thuiswonende ouderen. Grotere effecten, 39% valreductie, worden behaald wanneer men na de cursus een beweegprogramma volgt met balans en krachtoefeningen.

Hoe ziet de valpreventiecursus ‘In Balans’ er in de praktijk uit

Tijdens de cursus leren de deelnemers vallen te voorkomen en wat te doen als men onverhoopt toch gevallen is. Naast het specifiek oefenen om spieren te versterken wordt er in deze cursus ook aandacht gegeven aan het belang van een actieve leefstijl: hoe blijft je fit en gezond en hoe en waar kunt je dit doen. De cursus leider helpt na de cursus om deelnemers door te verwijzen naar een geschikt beweegaanbod (in de buurt). ‘In Balans’ is een korte cursus van 4 bijeenkomsten waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Gemeenten die haar senioren graag deze cursus willen aanbieden kunnen contact met ons opnemen. Gezamenlijk maken we een plan van aanpak. SportDrenthe kan het hele traject rondom de cursus begeleiden, maar vaak wordt er een combinatie gemaakt met een buurtsportcoach uit de gemeente voor de uitvoering.

De rol van SportDrenthe bij ‘In Balans’

Gemeenten of organisaties kunnen bij Sport Drenthe informatie ontvangen over het organiseren en uitvoeren van de cursus In Balans.
Sport Drenthe beschikt over gegevens van opgeleide professionals om de cursus te geven en kan ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de cursus. Geen cursus is hetzelfde, maatwerk is belangrijk en graag adviseren wij u om het effect van In Balans zo groot mogelijk te laten zijn!

Als de cursus wordt opgestart ligt er een draaiboek voor communicatie naar de (mogelijke) deelnemers. Meestal wordt de cursus aangekondigd in een buurt/wijk/dorp via de plaatselijke krant of dorpskrantje. Ook persoonlijke benadering wordt ingezet om zoveel mogelijk ouderen te bereiken. Hierin speelt de BSC een belangrijke rol.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Esther Witte
[email protected]

Hallo allemaal, iedereen moet mee kunnen doen binnen sport en bewegen op welke wijze dan ook. Dat vind ik het belangrijkste van mijn werk en daar wil ik dan ook voor gaan.