Meer bewegen voor ouderen en seniorensport

Bewegen is belangrijk zeker als men ouder wordt, het houdt langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als het in groepsverband is. Als ouderen zich eenzaam voelen, lopen zij een groter risico om dementie te ontwikkelen. Het wekelijks deelnemen aan sociale activiteiten en blijven bewegen lijkt juist te beschermen tegen dementie.

Meer Bewegen voor Ouderen en seniorensport wordt gegeven in groepen. Speciaal opgeleide docenten zorgen ervoor dat alle deelnemers op zijn of haar eigen niveau mee kan doen in de lessen. Uiteindelijk zorgt deelname voor meer zelfredzaamheid, bevordert het de zelfstandigheid en gaat het ouderdomsmotoriek tegen.

We bieden verschillende beweeggroepen aan, zoals: gymnastiek, dansen, zwemmen, yoga en thai chi. We spreken over seniorensport met de groepen die gevarieerd sporten en bewegen. Dit doen ze vaak in een gymzaal of sporthal. Gevarieerd bewegen, iedere week een andere activiteit. Werken aan spieren, lenigheid, maar vooral plezier hebben met elkaar. Voor de Seniorensportgroepen staan opgeleide docenten.

Senioren beweeg groep opstarten

In iedere gemeente is het van groot belang dat er aandacht is voor bewegen voor ouderen. SportDrenthe kan in iedere gemeente helpen bij het opstarten van nieuwe beweeggroepen. We kunnen het gehele traject begeleiden: van het promoten van de nieuwe groep en het vinden van deelnemers, maar ook om een goed opgeleide docent en een geschikte locatie te vinden. Eventueel doen we dit in samenwerking met de buurtsportcoach senioren en andere partners, zoals een sportvereniging.

In een aantal gemeenten hebben we beweeggroepen die zijn ondergebracht bij de Stichting Sport en Beweeg, kijk daarvoor op de website: sportenbeweeg.nl.

Hoe ziet een beweeggroep er in de praktijk uit

Deelnemers gaan iedere week 1 uur bewegen in hun eigen groep. Men kan vaak twee keer gratis deelnemen en moet daarna lid worden van de organisatie die de beweeglessen aanbied.

De rol van SportDrenthe

SportDrenthe ondersteund de organisaties en docenten bij verschillende vragen. Ook zorgen zij voor deskundigheidsbevordering op het gebied van bewegen en houden we het kennisniveau van de docenten op peil. Bovendien adviseren wij inwoners van Drenthe om deel te nemen aan de groepen en begeleiden we ze naar het juiste aanbod.

In Drenthe hebben we meerdere groepen waar deelnemers met veel plezier sporten en bewegen.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Esther Witte
[email protected]

Hallo allemaal, iedereen moet mee kunnen doen binnen sport en bewegen op welke wijze dan ook. Dat vind ik het belangrijkste van mijn werk en daar wil ik dan ook voor gaan.