Gezond en Fit ouder worden

‘Gezond en Fit ouder worden’ is een sport en beweeg stimuleringsproject voor een dorp/wijk gericht op senioren. Bewegen is zeker voor de oudere inwoners van de gemeente enorm belangrijk om gezond te blijven en probleemloos zelfstandig te kunnen blijven wonen. Middels een fittest wordt gekeken hoe het gesteld is met de basis gezondheid van deze inwoners. Het uiteindelijke doel is de oudere inwoners van uw gemeente te begeleiden naar passend beweegaanbod.

Projectgroep

Voorafgaand aan het programma wordt een projectgroep samengesteld bestaande uit oa:

  • Buurtsportcoach
  • Welzijnsorganisatie
  • POH / Wijkverpleegkundige
  • Thuiszorgorganisatie
  • Apotheek
  • Fysiotherapie
  • Aanbieders beweegaanbod

De samenwerking met verschillende partijen zorgt voor toename van deelname door de persoonlijke inzet van professionals.

Hoe ziet ‘Gezond en Fit ouder worden’ er in de praktijk uit

Het Project bestaat uit aanschrijving van mensen in de leeftijd van 65 t/m 75 jaar in een wijk/dorp en/of mensen in de leeftijd van 76 t/m 85 jaar. Adressen komen uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Zij worden uitgenodigd voor een laagdrempelige fittest. Ongeveer 10 tot 15 % van de aangeschrevene komt hierop af.

Inhoud van de fittest

De test is laagdrempelig en ook mensen met een chronische aandoening kunnen deelnemen. De test wordt aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemer. De test start met het invullen van een vragenlijst. Daarna volgt een bloeddrukmeting. Deze wordt gedaan door de wijkverpleegkundigen werkzaam in dit gebied. Na de bloeddrukmeting is er een handvaardigheidstest, een reactie test, zijn er 2 testjes op het gebied van lenigheid en ook wordt de been- en armspierkracht getest. Er wordt afgesloten met een conditietestje.

Aan het eind van het testcircuit hebben de deelnemers een gesprek met een adviseur. Deze bespreekt de test resultaten en vertelt over de mogelijkheid tot deelname aan een vervolg programma.

Na de fittest worden mensen uitgenodigd voor vervolgaanbod. Dit kan per wijk/dorp verschillen , afhankelijk van de leeftijdsgroep die aangeschreven wordt. De jonge senioren krijgen het project ‘Gezond en Fit ouder worden aangeboden. Dit is een project van 10 weken en bestaat uit wekelijks een beweegactiviteit, 2 voorlichtingsbijeenkomsten en 3 leef-en beweegstijl coachmomenten. De oudere deelnemers aan de fittest krijgen vaak een cursus valpreventie aangeboden of kennismakingslessen zitgymnastiek of Meer bewegen voor ouderen.

Blijven bewegen na de fittest

Na afloop van het project wordt er gezorgd voor borging. Mensen die willen blijven bewegen worden ondergebracht bij een bestaande beweeggroep of er ontstaat een geheel nieuwe beweeggroep die dan ondergebracht wordt bij een plaatselijke organisatie/vereniging.
Deelname aan de fittest en het project is gratis. Het moet gezien worden als een stimuleringsimpuls. Na afloop zijn mensen vaak heel enthousiast en ook bereid om te betalen voor vervolglessen.

Het project zorgt niet alleen voor bewustwording omtrent bewegen en gezonde leefstijl maar zorgt ook voor nieuwe contacten in een wijk/dorp en sociale cohesie.

De rol van SportDrenthe bij ‘Gezond en Fit ouder worden’

Om een zo goed mogelijk resultaat van het project te realiseren is het belangrijk om een ervaren projectleider aan te stellen. Ieder project is anders, het op maat kunnen maken van het project in het dorp/wijk is belangrijk. SportDrenthe kan het gehele traject begeleiden.
De projectleider zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van het project. Een buurtsportcoach (senioren) is hiervoor heel geschikt vanwege de expertise op gebied van sport en bewegen en de vele contacten in de buurt.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Esther Witte
[email protected]

Hallo allemaal, iedereen moet mee kunnen doen binnen sport en bewegen op welke wijze dan ook. Dat vind ik het belangrijkste van mijn werk en daar wil ik dan ook voor gaan.