Beweegkuur – GLI

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met een gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. De interventie wordt uitgevoerd in de eerstelijnszorg. Het leefstijlprogramma bestaat uit drie componenten; gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Om de resultaten te borgen is gedragsverandering belangrijk, een component waar met name de leefstijlcoach zich op richt.

Voor wie is de interventie bedoeld

Mensen met een (zeer) hoog gewicht gerelateerd gezondheidsrisico, dus een BMI tussen 25-40 kg/m2, eventueel met grote buikomvang en/of co-morbiditeit
Gemeenten kunnen met een GLI team zorgen dat er gekeken wordt naar de brede gezondheid waardoor het resultaat duurzaam is. In te zetten op beweegkuur (preventie) zorgt voor gezondere inwoners en uiteindelijk besparing van kosten.

Wat is het resultaat van de interventie

Na deelname aan het programma is gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.

De Beweegkuur is een erkende sport- en beweeginterventie, bekijk hem hier.

Hoe ziet de interventie er uit

De BeweegKuur duurt 2 jaar waarvan de begeleidingsfase binnen de BeweegKuur 1 jaar duurt met een onderhoudsfase van twaalf maanden. Het is een gecombineerde leefstijlinterventie ingebed in de eerstelijnszorg. De BeweegKuur wordt toegepast in een multidisciplinair team bestaande uit een huisarts, leefstijlcoach, beweegprofessional, voedingsprofessional, lokale sport- en beweegbegeleiders buurtsportcoach en/of BeweegKuur instructeurs

De BeweegKuur GLI wordt uitgevoerd door lokale zorgprofessionals. De verwijzing van deelnemers naar de BeweegKuur GLI verloopt altijd via de huisarts. Zie ook: beweegkuur.nl.

De rol van SportDrenthe bij BeweegKuur

SportDrenthe kan ondersteunen bij de opzet van de Beweegkuur, met name bij de rol van de sport- en beweegdeelname (professionals).

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist