Vet Cool Gezond

Vet, Cool, Gezond is een interventie die zich richt op bevordering van een gezonde leefstijl. Naast bewustwording van gezondheid en gezond bewegen is een belangrijk thema: “Het aanpassen door jeugdigen en hun ouders of verzorgers van eventueel ongezond voeding- en leefgedrag waardoor overgewicht afneemt”. Het is gewenst dat de ouders van de basisschoolleerlingen hierbij nadrukkelijk zelf ook worden betrokken, de kans van slagen en het structureel maken van dergelijke activiteiten is dan veel groter.

Voor wie is ‘Vet cool gezond’ bedoeld

Voor leerlingen van groep 7 en 8.
Gemeenten werken vaak met een menukaart voor scholen waar verschillende interventies op staan gericht op jeugd. De interventie Vet, cool, gezond leent zich uitstekend als onderdeel van een groter pakket om leerlingen kennis te laten maken met gezonde leefstijl, waar voeding en bewegen een belangrijk onderdeel in zijn.

Hoe ziet ‘Vet cool gezond er in de praktijk uit

Het lespakket bestaat uit twee gastlessen, een week na elkaar, gericht op informatie overdracht en bewustwording van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt door voorlichting voor de klas en het maken van opdrachten uit het Vet Cool Gezond werkboek. Er wordt onder andere een eet- en beweegdagboek bijgehouden tussen beide gastlessen. Een opdracht is bijvoorbeeld dat kinderen moeten raden hoeveel suikerklontjes in bepaalde drankjes zitten. Hierdoor wordt voor ieder kind inzichtelijk of het een gezond of ongezond leefgedrag heeft. De gastlessen en het eet- en beweegdagboek samen geven de leerlingen een grote hoeveelheid kennis op het gebied van een gezonde leefstijl en maken hen er van bewust hoe zij op dit gebied “scoren” en hoe zij dit in de praktijk toe kunnen passen. Ook maakt het inzichtelijk welke kinderen een risicovol leefgedrag hebben. Dit komt al dan niet extra onder de aandacht bij de groepsleerkracht.

Wat is de tijdsinvestering

2x 60 minuten gastlessen (en voorbereidingstijd)

SportDrenthe verzorgt de gastlessen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Britt Tjalma
[email protected]

Hallo, ik ben Britt Tjalm