Kies voor Hart en Sport

Het programma Kies voor Hart en Sport beoogt basisschoolkinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar gericht en blijvend te motiveren om in de vrije tijd, op vrijwillige basis, deel te nemen aan sportactiviteiten in de regio.

Binnen het project Kies voor Hart en Sport worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om na een uitgebreid lesprogramma met gezondheids- en sportvoorlichting, vrijblijvend met diverse sport- en bewegingsactiviteiten kennis te maken. De kinderen leren hierdoor bewuster te kiezen voor de sport die hem of haar het beste past.

Voor leerlingen van groep 5/6/7/8

Gemeenten werken vaak met een menukaart voor scholen waar verschillende interventies op staan gericht op jeugd. De interventie Kies voor Hart en Sport leent zich uitstekend als onderdeel van een groter pakket om leerlingen kennis te laten maken met gezonde leefstijl, waar voeding en bewegen een belangrijk onderdeel in zijn.

Hoe ziet Kies voor Hart en Sport er in de praktijk uit

Het lespakket bestaat uit 3 gymlessen per klas, die drie weken achter elkaar worden gegeven. Tijdens de les worden leren de kinderen kennismaken met verschillende onderwerpen zoals hart en hartslag, bewegen en gezondheid.

De eerste les is een Zweedsloopspel waarbij 24 vragen over de verschillende genoemde onderwerpen kriskras door elkaar op de buitenste gele lijn liggen. Aan één kant van de zaal is een vak van banken gemaakt waar de kinderen in zitten en tweetallen vormen. Ze krijgen als tweetal een nummer en een antwoordenformulier met pen en mogen bij het start signaal zo snel mogelijk de vragen oplopend beantwoorden en startend bij hun eigen nummer. De tweetallen krijgen punten op tijd dat ze klaar zijn en als iedereen klaar is worden de vragen gezamenlijk nagekeken. Bij het nakijken van de vragen wordt duidelijk hoe het met de kennis van de leerlingen op deze thema’s is gesteld en worden voor goede antwoorden ook punten gegeven. Deze punten worden opgeteld bij de punten die zijn gekregen op tijd om de winnaars te bepalen.

In de tweede les zijn acht fitnessoefeningen uitgestald, welke allemaal 1 minuut worden uitgevoerd. Deze les staat in het teken van je hartslag en op een briefje wordt bijgehouden wat elke activiteit met je hartslag doet. De activiteiten zijn touwtje springen, kast klimmen, bal tegen de muur gooien, sprinten, buikspieroefeningen, wisselsprongen bij de bank, burpees en rugspieroefeningen.

De derde les is een circusles om de leerlingen te laten proeven aan verschillende circusactiviteiten. De oefeningen zijn jongleren, diabolo, pedalo, vliegend bord, en toverstokken. Aan het eind van de les is er een eindshow waar iedereen laat zien wat die heeft geleerd.

Wat is de rol van SportDrenthe in Kies voor Hart en Sport

SportDrenthe verzorgt de gastlessen

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Wineke Holtrop
[email protected]

Mijn naam is Wineke Holtrop, ik ben Sportconsulente bij SportDrenthe en met de twee projecten Team:Fit en MDT (maatschappelijke diensttijd) ben ik betrokken bij Sportclub Drenthe.