Gezondheid

Het bevorderen van een gezonde actieve leefstijl is belangrijk om gezond op te groeien en gezond ouder te worden. Bewegen en sport heeft een preventieve functie zowel op fysiek, mentaal als sociaal gebied. Het is niet alleen goed voor je lijf, maar zorgt ook voor ontwikkeling, zelfvertrouwen en vaak sociale contacten. SportDrenthe levert hier een bijdrage aan door sport en bewegen in te zetten bij gezondheidsvraagstukken.

SportDrenthe sluit aan bij het programma Drenthe gezond. Binnen het programma Drenthe gezond wordt uitgegaan van Positieve Gezondheid (Huber 2011). Waar Drenthe gezond inzet op alle aspecten gericht op gezondheid, brengt SportDrenthe de expertise in over sport en bewegen. Daarnaast hebben we veel interventies en supportdiensten gericht op een gezonde actieve leefstijl.

Hieronder zijn de interventies en supportdiensten beschreven zoals we die nu aanbieden. Uiteraard denken we graag mee in een traject en kunnen we maatwerk leveren voor ieder vraagstuk waar sport en bewegen een onderdeel kan zijn van de oplossing. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Supportdiensten

Team:Fit in de Buurt

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Daarom werkt JOGG aan een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen …

Gezond uit

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Daarom werkt JOGG aan een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen …

Drenthe gezond

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te laten worden. Drenthe …

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen we kinderen die opgroeien in armoede, we geven ze de kans om mee …

The Daily Mile

The Daily Mile is een beweeginterventie waar leerlingen en leerkrachten minimaal 3x per week 15 minuten gaan (hard)lopen op school. …

Gezond en Fit ouder worden

‘Gezond en Fit ouder worden’ is een sport en beweeg stimuleringsproject voor een dorp/wijk gericht op senioren. Bewegen is zeker …

MDT voor jongeren

Bij je sportclub maak je nieuwe vrienden, leer je samen te werken en ontwikkel je motorische vaardigheden en sporten is …

Gezondere sportlocatie

Een gezondere sportomgeving is een omgeving waarbij voornamelijk gezondere voeding aangeboden wordt, een verantwoord alcoholbeleid wordt gevoerd en de omgeving …

RGM – ‘hersengymnastiek’

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke en gestructureerde oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt …

Oud voor Mekaar

In dit project worden actieve senioren uitgedaagd om in hun omgeving iemand uit te nodigen die misschien niet zo goed …

Elke stap telt

‘Elke stap telt’ is een wandelprogramma gericht op de individuele wandelbehoefte van de deelnemers. In tien weken worden de senioren …

OldStars

OldStars is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Zij ontwikkelen een ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland bij verenigingen. SportDrenthe en het …

Diabetes challenge

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een landelijk beweegprogramma van de Bas van de Goor Foundation. Deelnemers worden via de …

Meedoen sportloket

Iedereen: dat wil zeggen iedere inwoner van Drenthe, niemand uitgezonderd, moet mee kunnen doen aan sport en bewegen. Alleen dit …

Vet Cool Gezond

Vet, Cool, Gezond is een interventie die zich richt op bevordering van een gezonde leefstijl. Naast bewustwording van gezondheid en …

Etiket lezen

Er wordt heel veel bewerkt voedsel gegeten. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar het is wel goed …

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist