Sterk uit Armoede

Sterk uit Armoede zet zich in voor het doorbreken van generatie armoede en sociale uitsluiting. Door ervaringsdeskundigen in te zetten willen ze de brug slaan tussen de leef- en systeemwereld. Armoede gaat niet alleen over geld, het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen. Met deze aanpak wordt de vicieuze cirkel doorbroken en zorgen we dat mensen en kinderen die in armoede leven weer perspectief krijgen.

Ervaringsdeskundigen worden opgeleid in de methodiek om mensen op allerlei niveaus te kunnen helpen. Van één op één contact tot hulp bij wetgeving (politiek) en alles wat er tussen zit. De kennis hoef je deze mensen niet bij te brengen, die hebben ze zelf vanuit hun ervaring in huis. Met de opleiding wordt ervoor gezorgd dat ze de kennis in kunnen zetten in het werkveld als ervaringswerker. Het is een ontwikkelingstraject waarbij eigenlijk achterstevoren wordt opgeleid.

“Door als ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan met gemeenten en andere instanties kunnen we de brug slaan tussen de bureaucratie en de harde werkelijkheid. Gemeenten die met ons samenwerken merken dat we het probleem benoemen, de knelpunten vastpakken en van daaruit aan een plan meewerken naar een duurzame oplossing. Dat werkt.”, aldus Alex Schepel. Sterk uit armoede is de 3e kennisbron die toegevoegd wordt aan de driehoek: wetenschappelijke kennis en de mensen die werkzaam zijn in de praktijk zoals de buurtsportcoaches en welzijnswerkers. Door deze drie invalshoeken samen te benutten kunnen we de mensen in armoedesituaties echt helpen.

Team meedoen heeft in verschillende projecten samengewerkt met de ervaringsdeskundigen van Sterk uit Armoede en we zien vanuit de praktijk dat zij het verschil maken. Ze praten de taal van de mensen die het betreft en de mensen staan daardoor veel opener tegenover de hulp. Ze hebben het idee dat ze worden begrepen en dat er met ze mee wordt gedacht, in plaats van voor ze gedacht. Dat is de grote meerwaarde van deze methodiek. Neem eens een kijkje op de website: sterkuitarmoede.nl.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Esther Witte
[email protected]

Hallo allemaal, iedereen moet mee kunnen doen binnen sport en bewegen op welke wijze dan ook. Dat vind ik het belangrijkste van mijn werk en daar wil ik dan ook voor gaan.