Zo kan het ook!

Sportdeelname van mensen met een verstandelijke handicap is (nog) niet vanzelfsprekend. Het programma Zo kan het ook! is een programma, waarbij mensen met een verstandelijke handicap actiever worden en in beweging komen, in nauwe samenwerking met de dag- en woonvoorzieningen.

Voor mensen met een verstandelijke (of meervoudige) handicap

De einddoelgroep van het programma Zo kan het ook! zijn mensen met een verstandelijke (of meervoudige) handicap die wonen en/ of dagbesteding ontvangen in een zorginstelling (langdurige zorg). De interventie richt zich op zowel volwassenen als kinderen. Het overgrote deel van de cliënten bestaat uit volwassenen.

Na deelname is de structurele sport- en beweegdeelname van cliënten (mensen met een verstandelijke (of meervoudige handicap) van zorginstellingen (wonen en/ of dagbesteding) sterk verbeterd.

Zo kan het Ook! Is een erkende sport- en beweeginterventie. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe ziet de interventie er uit

Het programma wordt in 4 stappen uitgevoerd in een periode van 24 – 36 maand. Binnen de zorginstelling wordt een projectleider Zo kan het ook! benoemd. Deze fungeert als de spin in het web binnen de zorginstelling én is de verbindende schakel tussen de zorginstelling en de sport- en beweegsector. De projectleider zorgt voor de uitvoering van het programma en hanteert hiervoor een integrale aanpak. De projectleider bouwt en onderhoudt, in samenwerking met professionals zoals de vrijetijdscoach of bewegingsagoog het netwerk met de sport- en beweegaanbieders.

De rol van SportDrenthe

SportDrenthe is adviserend, de begeleiding van het programma berust bij de landelijk coördinator van Special Heroes Nederland.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Hans Leutscher
[email protected]

In mijn werkbare leven he