Sport Heroes

Leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs sporten en bewegen minder dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperking en zijn minder vaak lid van een sportvereniging.

Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten via een stapsgewijze aanpak: eerst in de ‘veilige’ schoolsetting, daarna naschools en buitenschools aanbod. De vakleerkracht lichamelijke opvoeding begeleidt de leerlingen en zorgt voor een warme overdracht naar de lokale sport- en beweegaanbieders.

Voor leerlingen in het speciaal onderwijs

Het programma Special Heroes is bedoeld voor leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs. Het programma Sport Heroes heeft als einddoelgroep leerlingen met een beperking in het Speciaal onderwijs, Voortgezet speciaal onderwijs, Speciaal basisonderwijs (SBO) en Praktijkonderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar.

Na deelname sporten/bewegen zij structureel (i.e. tenminste tweemaal per week) en zijn lid bij een sport/beweegaanbieder (vereniging).

Hoe ziet de interventie er uit

De projectperiode duurt twee schooljaren, waarna intensief toegewerkt wordt naar duurzame lokale verankering van het programma. Special heroes Nederland begeleid het gehele programma, voor meer informatie over Sport Heroes kijkt u hier.

Er is door Kenniscentrum Sport & Bewegen een film gemaakt over het succes van Sport Heroes, bekijk de film.

De rol van SportDrenthe

SportDrenthe is adviserend. De begeleiding van het programma berust bij de regionaal coördinator van Special Heroes Nederland

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Hans Leutscher
[email protected]

In mijn werkbare leven he