Art Heroes

De participatie van kinderen en jongeren met een beperking in kunst en cultuur blijkt laag. De behoefte voor een vergelijkbaar programma als Sport Heroes is nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast voorziet Art Heroes in een behoefte van leerlingen die geen affiniteit hebben met sport en bewegen maar juist wel met kunst en cultuur.

Voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs

Art Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met culturele activiteiten als muziek en toneel via een stapsgewijze aanpak: eerst in de ‘veilige’ schoolsetting, daarna naschools en buitenschools aanbod. Het programma heeft als einddoelgroep leerlingen met een beperking in het Speciaal onderwijs, Voortgezet speciaal onderwijs, Speciaal basisonderwijs (SBO) en Praktijkonderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar.

Na deelname aan het programma doen meer leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs structureel mee aan culturele activiteiten als vrije tijdsbesteding en zijn lid bij culturele verenigingen of instellingen.

Hoe ziet de interventie er uit

De projectperiode duurt twee schooljaren, waarin intensief toegewerkt wordt naar duurzame lokale verankering van het programma. Special heroes Nederland begeleid het gehele programma, voor meer informatie over Art Heroes kijkt u hier.

In RTLXL Koffietijd was er speciaal aandacht voor Art Heroes: kijk het hier terug.

De rol van SportDrenthe

SportDrenthe is adviserend. De begeleiding van het programma berust bij de regionaal coördinator van Special Heroes Nederland. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist

Hans Leutscher
[email protected]

In mijn werkbare leven he