Aangepast sporten

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het is fantastisch om te doen en brengt vooral ook veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport en bewegen doen, jong en oud, met of zonder beperking. Maar de sport- en beweegparticipatie van mensen met een beperking blijft achter. Juist voor deze mensen is deelname aan sport en bewegen ontzettend belangrijk om fit en gezond te blijven, om sociale contacten te onderhouden en zich onderdeel te voelen van de maatschappij.

SportDrenthe zet zich daarom in voor speciaal sportaanbod voor deze doelgroep. Op unieksporten.nl zijn de verschillende sportaanbieders te vinden met aangepast sport- en beweegaanbod. Daarnaast werken wij samen met verschillende partners aan interventies en programma’s om mensen met een auditieve-, fysieke-, visuele- verstandelijke of psychische beperking of chronische aandoening te helpen meer te bewegen.

Hieronder zijn de interventies en supportdiensten beschreven zoals we die nu aanbieden. Uiteraard denken we graag mee in een traject en kunnen we maatwerk leveren voor ieder vraagstuk waar sport en bewegen een onderdeel kan zijn van de oplossing. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Supportdiensten

Beweegkuur – GLI

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met een gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. De interventie wordt uitgevoerd in de …

Meedoen sportloket

Iedereen: dat wil zeggen iedere inwoner van Drenthe, niemand uitgezonderd, moet mee kunnen doen aan sport en bewegen. Alleen dit …

Unieksporten.nl

Sporten moet toegankelijk zijn voor iedereen. Unieksporten.nl is er op gericht het aangepast sportaanbod makkelijk vindbaar te maken. Ook de …

Rolstoelvaardigheid

De training Rolstoelvaardigheid en Sport reikt de cursist die houding, kennis en vaardigheden aan, die hem/of haar in staat stellen …

Zo kan het ook!

Het programma Zo kan het ook! is een programma, waarbij mensen met een verstandelijke handicap actiever worden en in beweging …

Sport Heroes

Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten via een stapsgewijze aanpak: eerst in …

Art Heroes

Art Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met culturele activiteiten als muziek en toneel via een stapsgewijze aanpak: …

Klas op wielen

Klas op Wielen is een voorlichtingsproject voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen. Ook kunnen middelbare …

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist
Hans Leutscher
Senior adviseur aangepast sporten

In mijn werkbare leven he