Team Meedoen

zet zich in om sport en bewegen voor iedereen bereikbaar en mogelijk te maken, ongeacht iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie.

Meppel Actief & Gezond heeft de energizers uitgevoerd in de groepen 1 t/m 8 van de basisschol…

De teamspelers