Buitenlokaal

In samenwerking met IVN Noord en Kunst en Cultuur Drenthe is SportDrenthe een beweging gestart onder de noemer: schoolpleinen revolutie Drenthe. Minder buitenspelen is een trend die al decennia voortkruipt. De opkomst van de iPad en game consoles lijkt dit proces te versnellen. De discussie hierover richt zich doorgaans op de fysieke consequenties. Kinderen moeten spelen om hun energie kwijt te raken, anders worden ze te dik en zijn ze te druk.

Maar buitenspelen is ook belangrijk voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling! Er is een groot aantal studies dat dit onderschrijft. Buitenspelen levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Aan fysieke en sociale vaardigheden, maar draagt ook positief bij aan lezen en rekenen. Verschillende studies laten zien dat een open, ongestructureerde speelomgeving uitnodigt tot verkennend spel, tot onderzoekend ontdekken. Dergelijk spel vraagt om een speelomgeving die veiligheid biedt en stress helpt verminderen. Een omgeving die fascineert en uitnodigt tot onderzoeken, reflecteren en dagdromen. Een creatieve omgeving met planten en bomen biedt hiervoor betere voorwaarden dan een schoolpleinvlakte met alleen maar tegels. Daarom is het tijd voor de ‘Schoolpleinen Revolutie Drenthe’. Een unieke samenwerking tussen SportDrenthe, Stichting Kunst & Cultuur en IVN Drenthe.

Meer dan de helft van de dag besteden kinderen hun tijd op school en op de opvang. Tel daarbij op dat een Nederlander gemiddeld 2-3 uur per dag besteedt aan mediaconsumptie, dan is er per dag nog maar weinig tijd over voor beweging, natuurbeleving en kunst en cultuur. In Nederland zijn veel initiatieven op het gebied van groene schoolpleinen of beweegpleinen. Maar nog niet eerder is er een gezamenlijk initiatief gestart waar groen, bewegen en kunst & cultuur elkaar vinden. SportDrenthe [bewegen], IVN Drenthe [natuur] en Stichting Kunst & Cultuur [kunst & cultuur] bundelen hun kennis, netwerk en krachten binnen deze unieke aanpak. Om zo te komen tot een plein waar bewegen, natuur en kunst & cultuur samenkomen. De ‘Schoolpleinen Revolutie Drenthe’ draagt bij aan meer bewegen, een impuls voor de biodiversiteit en voor de creativiteit van kinderen. Daarnaast vermindert het pestgedrag, worden kinderen socialer en motorisch sterker. Provinciale thema’s als gezondheid, klimaatadaptatie, draagvlak voor natuur en meer bewegen passen hier naadloos bij.

Steeds meer scholen ontdekken de kracht van het buitenlokaal. SportDrenthe, Stichting Kunst & Cultuur en IVN Drenthe helpen graag scholen en gemeenten om dergelijke buitenlokalen te realiseren. Een lokaal waar wat te bekijken en te onderzoeken valt. ‘Het Buitenlokaal’ prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van natuur en klimaatadaptatie. Tijdens en na schooltijd. Dit heeft een positief effect op zowel concentratievermogen als leerprestaties.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist,,

Mieke Zijl
Directeur-bestuurder

Sport is fantastisch om t