Kennislab BIOR Noord

KennisLab BIOR Noord is een samenwerkingsverband van verschillende partijen in Noord-Nederland met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de buitenruimte. Op deze manier dragen we bij aan een gezonde leefomgeving. SportDrenthe is partner binnen dit KennisLab. De inzichten die hier worden opgedaan worden door SportDrenthe vertaald naar Drentse niveau. Tevens wordt het netwerk ingezet om bij te dragen aan vraagstukken die in Drenthe actueel zijn. Het unieke van dit netwerk is de diversiteit aan expertise. Er is geen enkel vraagstuk dat slechts vanuit een discipline wordt opgelost. We dagen onszelf uit om altijd met minimaal twee disciplines aan de vraagstukken te werken zodat de oplossing altijd beter passend is.

Met het netwerk zijn we actief op 5 gebieden:

  1. Openbaar groen
  2. Bewegen met de wijk
  3. Open sportpark
  4. Openbaar water
  5. Functioneel bewegen (wandelen, fietsen)

Benieuwd naar dit netwerk? Lees hier over wie KennisLab BIOR Noord is: kennislabbiornoord.nl/over-ons/

Of lees de nieuwsbrieven – editie maart 2021

Supportdiensten die we vanuit KennisLab BIOR Noord kunnen leveren:

  • Onderzoek naar huidige beweegvriendelijkheid openbare ruimte
  • Advies en procesbegeleiding bij ontwikkeling – en aanleg BIOR locaties
  • Monitoring naar gebruik van BIOR locaties
  • Inspiratie d.m.v. workshops op het thema BIOR
  • Scholing op het thema BIOR

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist,,

Alida Pasveer
Sportprojectmanager

Mijn naam is Alida Pasvee