Advies & Begeleiding BIOR

Drenthe is een waar paradijs voor de outdoorfanaten, sportievelingen en buitenmensen onder ons. Het Nationale park van Drenthe biedt ontzettend veel mogelijkheden voor jong en oud. Van prachtig uitgezette wandelpaden en fietsroutes tot aan paardrijden en golfen, er is erg veel te beleven. Deze omgeving activeren en nog aantrekkelijker maken om in te sporten en bewegen zien wij als een belangrijke taak.

We zetten met BIOR in op toegankelijke sport- en beweegvoorzieningen zodat elke Drenthe mee kan doen. We willen werken aan een gezonde omgeving die uitnodigt tot bewegen door de inrichting van de buitenruimte zo te ontwerpen dat het uitnodigt tot gebruik en ontmoeting. We dragen bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van dorpen en wijken; door bijvoorbeeld schoolpleinen zo in te richten dat ze geschikt zijn om onderwijs (natuur, cultuur, beweging) aan te kunnen bieden en ze uitnodigen buiten schooltijd om te spelen en bewegen. En we dragen graag bij aan het stimuleren van Drentse inwoners tot het gebruik van de Drentse natuurgebieden.

SportDrenthe adviseert en begeleid de aanpak en implementatie van BIOR trajecten. Hierin onderscheiden we een aantal thema’s:

 • De hardware: oftewel de voorzieningen als sportaccommodaties en de inrichting van de openbare ruimte
 • De software: de wijze waarop deze voorzieningen geactiveerd worden
 • De orgware: de wijze waarop of door wie die wordt georganiseerd. Hieronder vallen ook de professionals die werkzaam zijn in het domein van sport en bewegen en aanpalende domeinen zoals het sociale- en gezondheidsdomein

We werken volgens een vaste aanpak, de dienstverlening bestaat dan ook uit een 3-tal onderdelen:

 1. Vrijblijvend gesprek ter verkenning van het vraagstuk en/of hulpvraag wat kan uitmonden in een vrijblijvende offerte
 2. Advisering en begeleiding bij visievorming op het gebied van BIOR
 3. Advisering en begeleiding: Proces tot inrichting BIOR specifieke plek waarbij aandacht is voor:
  • In kaart brengen stakeholders
  • Behoeftepeiling onder stakeholders
  • Ontwerp en begeleiding sessies tot ontwerp
  • Betrekken van deskundigen ten behoeve van realisatie
  • Aanboren van financiële bronnen voor realisatie
Supportdiensten

Doorfietsroute De Groene As

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de realisatie van een doorfietsroute ‘De Groene As’ tussen Groningen en Assen ter bevordering …

Buitenlokaal

In samenwerking met IVN Noord en Kunst en Cultuur Drenthe is SportDrenthe een beweging gestart onder de noemer: schoolpleinen revolutie …

Kennislab BIOR Noord

KennisLab BIOR Noord is een samenwerkingsverband van verschillende partijen in Noord-Nederland met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te …

Leerlijn BIOR

De cursus bewegen in de openbare ruimte (BIOR) is speciaal voor buurtsportcoaches en andere professionals die werkzaam zijn in de …

BOKD – Dorp in beweging

De BOKD is een maatschappelijke organisatie met een ledennetwerk van 245 dorpen en dorpshuizen die zich inzet voor een vitaal …

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist
Alida Pasveer
Sportprojectmanager

Mijn naam is Alida Pasvee