Team Infrastructuur

Zet zich in voor een duurzame sportinfrastructuur zodat de omgeving (binnen en buiten) uitnodigt tot sporten, bewegen en gezond gedrag.

Het bad dat in de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd gebouwd is aan een grondige renovatie toe. De…

De teamspelers