Team Infrastructuur

Zet zich in voor een duurzame sportinfrastructuur zodat de omgeving (binnen en buiten) uitnodigt tot sporten, bewegen en gezond gedrag.

In het Drentse dorp Dalen heeft de Vereniging Dorpsbelangen Dalen samen met de wandelwerkgroep si…

De teamspelers