Op de MTB heel Drenthe kunnen doorkruisen

Drenthe heeft de status van 5-sterren fietsregio. In het najaar van 2016 heeft de provincie het UCI Bike Region Label ontvangen als bewijs hiervan. Als eerste regio in Europa. Daar is de provincie trots op, het bewijst dat de regio op fietsgebied uitstekend presteert. Tegelijkertijd schept dat ook verplichtingen; genoegzaam achterover leunen kunnen we ons niet veroorloven.

Drenthe is rijk aan fietspaden, zowel utilitair als recreatief. Drenthe kent ook een groot netwerk van fietsknooppunten. Dat concept is nagenoeg in heel Nederland bekend. Het is mogelijk vrijwel naadloos door heel Drenthe te fietsen.

Drenthe kent ook een groot aantal MTB-routes. In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met het vastleggen en in kaart brengen van alle MTB-routes. Dat is één aspect, een tweede is om de routes onderling te verbinden. In de ideale situatie moet ook op de MTB de provincie Drenthe naadloos doorkruist kunnen worden. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van Drenthe als fietsprovincie bij mountainbikers in heel Nederland.

In korte tijd is, zeker na het succesvolle NK-wielrennen op de weg in 2020, de VAM-berg (Col du VAM) een belangrijk uithangbord geworden. Veel fietstrainingsgroepen boeken trainingsweekenden in de nabijheid van de VAM-berg. Rondom de VAM-berg ligt een aantal aantrekkelijke MTB-routes. De aanwezigheid van veel bezoekers is een reden om bij koppeling (leggen van verbindingen) van routes dit gebied met voorrang ‘aan te pakken’. Het Wielerplatform Drenthe wil in 2021 hier een speerpunt van maken. Dat kan alleen in overleg en samenspraak met een aantal partners. Te denken valt aan gemeenten, MTB-verenigingen, Recreatieschap Drenthe, terreineigenaren (SBB, Natuurmonumenten, Drents Landschap, gemeenten).

Bij het ontwikkelen, verbeteren en vastleggen en in kaart brengen van MTB-routes moet aandacht zijn voor veel aspecten. Routes hebben een aantrekkelijke infrastructuur, afwisseling op het gebied van natuur, avontuur en cultuur, uniforme bewegwijzering, rekening wordt gehouden met diverse doelgroepen, mogelijkheden tot combinaties of verkortingen, herkenbare startpunten. Routes zijn of worden gemaakt met duurzame, en indien mogelijk, gebiedseigen materialen, zijn onderhoudsarm en het beheer is voor langere tijd vastgelegd. Er is aandacht voor innovaties, trends en ontwikkelingen en samenwerking met ondernemers langs of in de nabijheid van routes.

In 2021 wil het Wielerplatform zich ook richten op de invoering van een zogenaamde beheersovereenkomst voor elke MTB-route. In het kort komt het erop neer dat een MTB-vereniging ‘eigenaar’ wordt van een route en een beheersovereenkomst sluit met grondeigenaren.
Het doel is om de MTB-route veilig en goed te onderhouden volgens onderhoudsrichtlijnen van de NTFU. Ook voor dit onderdeel moet worden samengewerkt met eerdergenoemde partners.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Tamara Peek
Kenniscentrum Events

Introtekst