Impact en legacy van (sport)evenementen

Achtergrondinformatie maatschappelijke kosten en baten sportevenementen (Dijk & Slender, 2016)

In het onderzoek naar de maatschappelijke kosten-baten van sportevenementen wordt onderscheid gemaakt tussen de impact, effecten die het evenement teweeg brengt op korte termijn, en de legacy, de nalatenschap op lange termijn waarin effecten bestendigd worden. Preuss (2007) onderscheidt vijf typen legacies: (1) de sportieve legacy; (2) de economische legacy; (3) infrastructurele legacy; (4) stedelijke legacy en (5) sociale legacy. Andere typen legacies die door onderzoekers genoemd worden zijn culturele legacy (Cashman e.a., 2004) en toeristische legacy (Terret, 2008). Afhankelijk van het type sportevenement en de manier waarop deze georganiseerd wordt kunnen er dus heel verschillende maatschappelijke effecten optreden. Sommige effecten zijn tastbaar (bijv. infrastructuur), andere ontastbaar (sociaal) en daardoor lastiger te meten. Daarbij zijn de effecten van een evenement niet vanzelfsprekend positief. Evenementen kunnen ook tot overlast leiden, duurder uitvallen dan gepland of andere negatieve effecten met zich meebrengen. Al deze aspecten zijn niet altijd eenvoudig te plannen, sommige aspecten ontstaan spontaan. Er is bij veel evenementen sprake van een deels geplande en deels ongeplande legacy (Preuss, 2007).

Doordat een sportevenement op veel verschillende thema’s een impact of nalatenschap kan realiseren is het niet eenvoudig om de maatschappelijke impact en legacy in zijn geheel te organiseren en/of te evalueren. Veel onderzoek naar met name mega sportevenementen zien dat positieve effecten van sportevenementen niet altijd vanzelfsprekend optreden. Volgens Chalip (2006) zou een evenement meer beschouwd moeten worden als een platform dat benut kan worden voor allerlei verschillende maatschappelijke effecten. De mate waarop specifieke thema’s worden geactiveerd (positieve effecten benut, negatieve effecten voorkomen) bepalen uiteindelijk het succes van een evenement. Het evenement inzetten als hefboom voor het nastreven van maatschappelijke effecten wordt leverage genoemd.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Hans Slender
Advies en onderzoek

Mijn motto: wat goed is voor de sport, is goed voor onze samenleving. Mijn naam is Hans Slender en ik ben van jongs af aan actief in het verenigingsleven.