Hippisch Platform

Het Hippisch platform Drenthe is een samenwerkingsverband ten behoeve van de Drentse paardenhouderij. De leden van het platform hebben op persoonlijke titel zitting en -hoewel zij veelal sterke bindingen hebben met Drentse hippische organisaties- hebben geen verantwoordingsplicht naar hun achterban.

Het platform heeft twee doelstellingen geformuleerd:

1. Het vergroten van de bekendheid van Drenthe als paardenprovincie
2. Belangenbehartiging

Naast het stimuleren van de sport wil het platform nadrukkelijk de belangen van de paarden- en ponyhouderij behartigen. Daarnaast wil het Hippisch Platform gesprekspartner zijn voor overheden en andere betrokken organisaties enerzijds en voor de paardenhouderij anderzijds. De leden van het Hippisch Platform Drenthe zien het als een uitdaging Drenthe als paardenprovincie nog duidelijker op de kaart te zetten en zoekt steun van een ieder die paard en pony een warm hart toedraagt.

Meer weten of in contact komen met het Hippisch Platform, neem contact op met Mieke Zijl

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist,,

Mieke Zijl
Directeur-bestuurder

Sport is fantastisch om t