Team Events

zet zich in om met (sport-, en cultuur) evenementen en goed toeristisch en recreatief (sport-, en cultuur) aanbod maatschappelijke impact te realiseren.

De inzet is ook om de Drenten zelf te verleiden vaker de fiets te pakken, voor woon-werk-of schoo…

De teamspelers