Team Events

zet zich in om met (sport- en cultuur)evenementen en goed toeristisch en recreatief (sport- en cultuur)aanbod maatschappelijke impact te realiseren.

De inzet is ook om de Drenten zelf te verleiden vaker de fiets te pakken, voor woon-werk-of schoo…

De teamspelers