Sport en bewegen is een belangrijk middel om de inwoners van de gemeente in beweging te krijgen. Maar hoe zorg je ervoor dat juist deze mensen in beweging komen? Er ligt een uitdaging in het sociaal domein, in de preventiehoek, bij een specifieke doelgroep of juist bij de sportverenigingen. Wij hebben de handvatten, de kennis en kunde en het netwerk om sport als middel in te zetten.

Consultancy

Onze medewerkers geven deskundig advies op het gebied van sport. Ieder binnen hun eigen expertise zijn ze in staat mee te denken, te adviseren en te ondersteunen in het proces. Voor ieder vraagstuk hebben wij een oplossing, of het nu gaat om een sport specifiek vraagstuk of maatschappelijk vraagstuk.

Procesbegeleiding

Om een oplossing voor een uitdaging te vinden is vaak meer nodig dan advies. Het is een proces: beginnend met de vraag, vervolgens wordt er gekeken naar wie, wat, wanneer, waarom en waarmee. Dit proces begeleiden wij, we zetten de juiste vraag op papier, vervolgens zetten we de juiste mensen aan tafel, gezamenlijk schrijven we een helder doel, kijken we naar de beste oplossing en kiezen we de uiteindelijke weg en het tijdpad.

Projectmanagement

Eén van de oplossingen kan in veel gevallen projectmatig worden ingevuld. Wij kunnen het management van het gekozen project leveren. In menskracht, in coördinatie of in begeleiding en een adviesrol.