Eric van Oosterhout (voorzitter)
Burgemeester van de gemeente Emmen. Daarnaast o.a. bestuursvoorzitter van Recreatieschap Drenthe en VSG afdeling Noord, en bestuurslid van de VDG.

Hans Hollenbeek Brouwer
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Noordermaat, de Centrale Huisartsendienst Drenthe en Stichting Oosterlengte.

Gerrit Volkers
Bestuurslid Drents Archief, voorzitter projecten BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen), adviseur directie Matchinvest Emmen, adviseur directie Credion Assen-Groningen. Tevens lid van de Raad van Toezicht Kunst & Cultuur Drenthe, vice-voorzitter Raad van Toezicht RTV Drenthe en voorzitter omnivereniging HHCombi.

Henk Matthijsse
Als senior adviseur verbonden aan het adviesbureau PBLQ, als interim manager en adviseur helpt hij overheden en maatschappelijke organisaties de bedrijfsvoering te optimaliseren, en sinds 2015 Lid van de Auditcommissie Kwaliteitslabel Ondernemen vanuit VNO-NCW MKB-Noord.

Frits Alberts
Zelfstandig adviseur Sociaal Domein. Daarnaast o.a. voorzitter van de Programmaraad “Kans voor de Veenkoloniën”, lid RvC Menso NV, lid adviesraad Proscoop, lid Raad van Advies Ronde van Drenthe, Voorzitter Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe.