Stichting SportDrenthe legt verantwoording af over de bezoldiging van de directie conform de WNT. Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponer is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De inschaling van de directie vindt plaats in één van de salarisschalen in de CAO Sport.

Naam: J. de Lang
Functie: directeur-bestuurder
Dienstverband: 100%
Uren voltijds: 38
Periode: 12 maanden
Schaal/Trede: eindschaal 14

Jaarinkomen 2017 2016
Brutoloon € 85.116 € 79.920
Vakantiegeld € 6.576 € 6.411
Jaarinkomen € 91.692 € 86.331
Pensioenlasten werkgeversdeel € 9.591 € 8.931
Werkgeverslasten
(ZVW, Awf, bijdrage sectorf.) € 9.371 € 9.545
Belaste vergoedingen € 2.902 € 2.635
€ 113.556 € 107.442