Iedere gemeente geeft op eigen wijze invulling aan de beleidsnota Sport en Gezondheid. Bijna iedere gemeente heeft een team Sport en Bewegen waar breed opgeleide professionals werken als buurtsportcoach (BSC), combinatiefunctionaris (CF), sportfunctionaris of combicoach. Zij zijn aanspreekpunt voor scholen, onderhouden contacten in de buurt, ondersteunen initiatieven op het gebied van sport en gezondheid en werken als uitvoerder, adviseur, coördinator en/of initiatiefnemer van nieuwe projecten.

Voorbeelden van werkzaamheden en projecten zijn: JOGG-regisseur, Aanpak gezonde school, projectleider GIDS, seniorensport, gymlessen op scholen, MRT lessen op scholen, fittesten, aangepast sporten, sporten in de wijk, Naschoolse (Sport)activiteiten en peuterinstuiven.

In de gemeenten Aa en Hunze, Meppel, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Westerveld zijn de buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen in dienst van SportDrenthe. In de andere gemeenten zijn ze in dienst van de gemeente of van de welzijnsinstelling. Wij stellen de teams graag aan u voor:

Deze gemeenten hebben de buurtsportcoaches bij SportDrenthe onder gebracht.

Gemeente Meppel

Roxanne Dekker, Liane van Elp, Mirthe Rolink en Désirée Prins vormen het sportteam Meppel Actief.

Sportteam Meppel Actief is aan het werk in de sectoren buurt, onderwijs en sport in de gemeente Meppel. Ze organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit. Wij geven indien gewenst een impuls aan het lokale bewegingsonderwijs en zorgen voor een passend sport- en beweegaanbod in de wijk.

Website Meppel Actief

Gemeente Aa en Hunze

Nelleke Ensing, Maarten Snoep, Sander Burgler, Marije Joling en Wim Vos zijn de sportcombi’s in de gemeente Aa en Hunze.

De combinatiefunctionarissen maken een combinatie tussen scholen en sportverenigingen. Hun werkzaamheden kunnen zowel op school als bij de sportvereniging plaatsvinden.

Website sportcombi’s Aa en Hunze

Gemeente Tynaarlo

Mathijs Hoster, Jeremy Pfundt, Aukelien van Dam, Bastiaan de Bruyn, Berna Nijboer, Nynke Niessink-Kobes, Leonie Bezema, Harry de Vries en Twan Boersma zijn de buurtsportcoaches in de gemeente Tynaarlo.

De buurtsportcoaches organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt. Zo organiseren zij op scholen de screening van motorische ontwikkeling van kinderen, het project ‘Sport Jij Ook?’ en diverse sport- en beweegactiviteiten. Ook ondersteunen zij scholen bij de aanpak ‘Gezonde School’. Bovendien zijn ze onderdeel van de sociale teams.

Website van de buurtsportcoaches

Gemeente Westerveld

Kim ten Klooster-Dijkstra, Tim Jansen, Laura Siebring en Ellis Manenschijn-Lubbers zijn de beweegcoaches in Westerveld.

De beweegcoaches hebben allemaal hun eigen taken op het gebied van sport en bewegen. Ze werken samen met scholen, verenigingen en andere partners.

Website beweegcoaches Westerveld

Onderstaande gemeenten hebben de buurtsportcoaches zelf in dienst en of ondergebracht bij de welzijnsinstelling.

Gemeente Midden-Drenthe

Britt Tjalma, Anika Smit, Dirk Otten en Ilse Koekoek zijn de buurtsportcoaches in Midden-Drenthe.

De buurtsportcoaches zijn in dienst van Welzijnswerk Midden Drenthe en werken samen om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen. De wensen van de mensen zelf en het kunnen sporten in de eigen omgeving staan centraal.

Website buurtsportcoaches Midden Drenthe

Gemeente Noordenveld

Anita Scholten, Wouter Meertens, Esther Witte, Femma Bezu en Tessa Steghuis zijn de sport- en cultuurcoaches in Noordenveld.

De sport- en cultuurcoaches (voorheen: combinatiefunctionarissen) organiseren en ondersteunen sportieve en culturele activiteiten voor alle inwoners van Noordenveld. Dit doen zij in samenwerking met sportverenigingen, culturele organisaties scholen en andere maatschappelijke instellingen.

Website sport- en cultuurcoaches Noordenveld

Gemeente Borger-Odoorn

Esther Kuilman, Daniel Kroder, Leon de Vries, Stefan Kiestra, Petra van den Bosch en Niels Frietema zijn de combicoaches in de gemeente Borger-Odoorn.

De combicoaches stimuleren sport en bewegen onder scholieren in de buurt en op school. Ze hebben allen hun eigen specialisme zoals verenigingsondersteuning, sociaal domein, seniorensport en sport en spel in het onderwijs.

Website combicoaches Borger-Odoorn

Gemeente Assen

In de gemeente Assen wordt gewerkt met buurtteams, waar ook het sport en beweegaanbod in valt. De buurtsportcoaches van Assen zijn Rita Buikema, R. Mulder, Rik Horst, W. Lammerts, Jort van Straten, C. Bal, Trieneke Eisses, Elly Buursema, R. Caria, R. Admiraal en Sita Hes.

Website buurtteams Assen

Gemeente de Wolden

Harold Wassink, Maike Heus, Esmee Sniegowicz, Gerdo van Dalen, Rianne Bijl, Frank Schuurman en Nienke IJmker vormen het team sportfunctionarissen in de gemeente de Wolden.

Het team zet sport en bewegen in als middel voor een vitaal De Wolden, er wordt gewerkt vanuit de speerpunten: gezonde scholen, vitale verenigingen, reguliere sportstimulering, kwetsbare doelgroepen en het versterken van samenwerking partners buurt, onderwijs en sport.

Website sportfunctionarissen De Wolden

Gemeente Hoogeveen

Harold Wassink, Eefke Weismann-Hooijer, Gerdo van Dalen, Stefan Freriks, Nienke IJmker, Rien Jansen, Marlies Jonkers, Berna Nijboer, Suzanne Nijmeijer, Leoni Pleiter, Peter van Schaik, Frank Schuurman en Esmee Sniegowicz vormen het team van Sportief Hoogeveen.

Voor elke wijk, dorp en bijzondere doelgroep is een sportfunctionaris actief. Hij of zij is aanspreekpunt voor de scholen in dit gebied, onderhoudt contacten en ondersteunt initiatieven op het gebied van sport en gezondheid.

Website sportief Hoogeveen

Gemeente Emmen

Kijk ook eens bij onze service & Diensten

Meer informatie