Buurtsportcoaches/Combinatiefunctionarissen 2018-01-03T10:52:44+00:00

Iedere gemeente geeft op eigen wijze invulling aan de beleidsnota Sport en Gezondheid. Bijna iedere gemeente heeft een team Sport en Bewegen waar breed opgeleide professionals werken als buurtsportcoach (BSC), combinatiefunctionaris (CF), sportfunctionaris of combicoach. Zij zijn aanspreekpunt voor scholen, onderhouden contacten in de buurt, ondersteunen initiatieven op het gebied van sport en gezondheid en werken als uitvoerder, adviseur, coördinator en/of initiatiefnemer van nieuwe projecten.

Voorbeelden van werkzaamheden en projecten zijn: JOGG-regisseur, Aanpak gezonde school, projectleider GIDS, seniorensport, gymlessen op scholen, MRT lessen op scholen, fittesten, aangepast sporten, sporten in de wijk, Naschoolse (Sport)activiteiten en peuterinstuiven.

In 8 van de 12 gemeenten zijn de buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen in dienst van SportDrenthe. Hieronder stellen we ze graag aan u voor:

Share
+1
Tweet
Share