Al sinds 1968 is SportDrenthe een organisatie die zelfstandig de belangen van de sport in de ruimste zin van het woord in de provincie Drenthe behartigt.

Met sport Drenthe nog beter maken

Samen met gemeenten, provincie, verenigingen, sportbonden en diverse andere organisaties willen we iedereen mee laten doen in een vitale samenleving. Sport en bewegen is hierbij essentieel; het heeft de kracht om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. Wij adviseren, stimuleren en ondersteunen organisaties bij de inzet van sport en bewegen. We volgen de landelijke trends op het gebied van beleidsprioriteiten op de voet en zijn op de hoogte van de landelijke subsidiemogelijkheden. We ondersteunen en adviseren bij aanvragen en geven desgewenst invulling aan de uitvoeringsprogramma’s.

We zetten ons in voor het welzijn van onze inwoners en dragen bij aan maatschappelijke doelen als armoede, participatie en gezondheid. Sport en bewegen helpt om de samenleving nog beter te maken; waar de jeugd zijn talenten maximaal ontwikkelt, waar gezond leven een prominente plaats inneemt in het leven van de inwoners, waar steeds meer een beroep gedaan wordt op eigen vitaliteit en die van de omgeving. Een samenleving met sterke maatschappelijke verbondenheid, vitale burgers met een hoge arbeidsmoraal, een laag ziekteverzuim en bloeiende, betrokken organisaties en instellingen met professionals en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Meedoen in al zijn facetten.

Onze medewerkers hebben een brede kennis van sport en bovenal hoe sport en bewegen toegepast kan worden in de samenleving op alle beleidsterreinen. Ze gaan voor kwaliteit en zijn intrinsiek gemotiveerd om van toegevoegde waarde te zijn in projecten. Of het nu gaat om een subsidieaanvraag, trajectondersteuning, procesbegeleiding of programmamanagement, onze medewerkers zullen zich met hart en ziel inzetten om het doel te behalen. U kunt partnership verwachten in combinatie met een hoog kennisniveau dat ze meebrengen, ieder binnen de eigen expertise. Maak kennis met onze medewerkers.

Privacy Policy SportDrenthe