Een project ter versterking van de aanpak van eenzaamheid onder ouderen

ZonMw heeft vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht gekregen voor het subsidieprogramma Versterking aanpak eenzaamheid – op weg naar effectieve interventies. SportDrenthe haalde de subsidie binnen voor een pilot in de gemeente Hoogeveen en zet zich vervolgens in voor een uitrol in de andere gemeenten. Samen met de stichting Sport en Beweeg voeren we het project komend jaar uit.

Het idee is om één keer per maand met een groep eenzame 75-plussers een wandeling te maken en af te sluiten met koffie en gebak. Onze huidige deelnemende actieve senioren van de beweeggroepen van Stichting Sport en Beweeg zullen de eenzame ouderen benaderen en enthousiasmeren om mee te gaan. Zij hebben zelf al ervaren wat bewegen en een gezellige groep leeftijdsgenoten kan bijdragen aan hun positieve gezondheid en dat kunnen ze daardoor makkelijker overdragen aan eenzame 75-plussers. Bovendien ontstaan er door het zelfs alleen maar aangaan van het gesprek al mooie contacten. Mocht de wandeling zelf (nog) te vermoeiend zijn dan is de wandeling naar het koffiemoment ook een eerste stap.

De wandeling en de koffie met appelgebak is gratis. Bij voldoende belangstelling worden er meerdere wandelgroepen gemaakt. Na afloop van de pilot van 9 maanden blijft de beweegroep voor de nieuwe 75-plussers geborgd binnen de context van Stichting Sport en Beweeg of stromen de deelnemers door naar de andere wandelgroepen. De good practices uit dit pilot project worden na evaluatie meegenomen naar de andere gemeenten waar de Stichting Sport en Beweeg beweeggroepen heeft en in overleg met de betreffende gemeente, buurtsportcoaches en ouderenwerk wordt de pilot daar verder uitgerold.

De coördinator Eefke Hooijer vanuit Stichting Sport en Beweeg is de kartrekker en uitvoerder van het project. Eefke heeft jarenlange ervaring met de activering van de doelgroep senioren en kan zich goed verplaatsen in de situatie van eenzame 75plussers. Gedurende het traject zijn er korte lijnen met het team van Buurtsportcoaches in Hoogeveen en met Maatschappelijk Werk en Ouderenzorg van Stichting Welzijn. Er wordt met dit plot project gestart in de gemeente Hoogeveen. In maart is de eerste wandeling.