De sportdeelname van meiden met een migratie-achtergrond in Nederland blijft achter. Dat is jammer, want sport is een
waardevol hulpmiddel om het integratieproces van nieuwkomers te ondersteunen. In de sport kunnen competenties en
vaardigheden worden aangeleerd en sociale netwerken worden opgebouwd, die belangrijk kunnen zijn voor een vlotte
integratie in Nederland. Aanmoediging en ondersteuning vanuit de directe omgeving en een op maat gemaakt aanbod kunnen
nieuwkomers stimuleren om wèl in beweging te komen. Meiden met een migratieachtergrond ervaren extra (culturele)
beperkingen om aan sport deel te nemen. Daarom is het belangrijk om een veilige omgeving, van meiden onderling, te bieden.
Om deze redenen is bij Wereldmeiden gekozen voor een “maatjesproject” voor meiden, waarbij de opbrengsten niet alleen
voor de doelgroep zijn, maar ook het ‘maatje’ (de maatschappelijk diensttijder of MDT’er) een positieve ervaring met een
maatschappelijk relevant project opdoet.

Hoe ziet een wereldmeiden traject er uit (MDT-reis)

Jonge meiden (MDT-meiden) begeleiden in een ‘maatjesproject’ tien vluchtelingenmeiden (deelnemers) bij het sporten. Na voorbereidende
workshops ontmoeten de MDT-meiden de deelnemers in een warming-up bijeenkomst. Vervolgens gaat de hele groep tien weken
lang en een sportcarrousel verschillende sporten uitproberen. De MDT-meiden helpen de deelnemers bij allerlei uitdagingen, zoals
de taal, het vervoer, de spelregels, etc. Vervolgens kiezen de deelnemers een sport die ze samen met hun ‘maatje’ nog 12
weken mogen verkennen bij de sportvereniging. Tijdens de vakanties organiseren de MDT-meiden zelf activiteiten. De MDT-reis
sluit af met een zelf georganiseerde cooling-down bijeenkomst.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit meiden van 14-28 jaar, die binnen het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
leeftijdsgenoten met een verblijfstatus coachen richting sportdeelname. De meiden hebben affiniteit met sport, zijn geïnteresseerd in andere culturen en willen graag iets voor een ander doen.
– De einddoelgroep van Wereldmeiden bestaat uit vluchtelingenmeiden van 14-28 jaar, die sporten en bewegen leuk vinden. Dit
zijn meiden met een verblijfstatus, die net in een gemeente zijn komen wonen en voor wie het integratieproces nog niet is
afgerond. Zij zijn de ‘deelnemers’ aan Wereldmeiden.
Meiden die eerst als deelnemer meedoen, kunnen een volgende ronde meedoen als MDT’er.

Wereldmeiden is als proeftuin in 6 gemeenten in Overijssel uitgevoerd. Er wordt in 2021 opgeschaald in de vier Noorderlijke provincies. SportDrenthe is 1 van de partners en zal in 2021 het project uitrollen in verschillende gemeentes in Drenthe.