FC Emmen wil met Naoberschap United iets terug doen voor de samenleving. Door middelen en bedrijven bijeen te brengen en deze middelen in te zetten op projecten waar je je medemens mee helpt. Waarmee je eenzame mensen laat glimlachen. Projecten die een arm om een schouder bieden. Projecten die getuigen van zorg en aandacht, waarmee je deelneemt aan de maatschappij door bijvoorbeeld mensen aan een baan te helpen. Op deze manier wordt samen invulling gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de Drentse mentaliteit “wij doet wat wij zegt” geeft FC Emmen invulling aan deze doelstelling. Wij van SportDrenthe dragen hier graag aan bij.

Op maandag 16 juli j.l. tekende Hans de Lang (directeur-bestuurder SportDrenthe) de partnerovereenkomst met de Stichting Naoberschap United (NBU). Hiermee ondersteunen we de doelen van FC Emmen om juist voor de mensen in Drenthe die niet zo makkelijk mee doen, iets te betekenen. Dit sluit naadloos aan bij onze missie: met sport Drenthe (nog) beter maken. Voor iedereen in Drenthe de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten en zo de gezondheid in Drenthe te verbeteren. Dat is waar we samen aan gaan werken.