De gemeente Westerveld zet in navolging van het nationaal sportakkoord en preventieakkoord in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Het proces tot het komen van een dergelijk akkoord past bij de boodschap die het college heeft willen meegeven in ‘Grensverleggend besturen, Uitgangspunten en samenlevingsakkoorden Westerveld’(2018-2022); geen dichtgetimmerd programma, maar iedereen betrekken bij het bedenken en uitvoeren van het beleid.

Het akkoord is geen doel op zichzelf, maar een middel om organisaties met elkaar te verbinden, gezamenlijke afspraken te maken om sport, bewegen en preventie duurzaam te verbinden zodat we bijdragen aan een gezond Westerveld.

Dit sport- en preventieakkoord is niet het eindresultaat, maar juist een nieuw begin. In verschillende groepen zal verder gewerkt worden aan de concretisering en implementatie van dit sport- en preventieakkoord. De gemeente Westerveld verbindt dit akkoord aan de samenlevingsagenda’s en de ambities die daarin zijn gesteld. Op die manier versterken we elkaar.

Het akkoord is een gezamenlijke agenda, waarin de verantwoordelijkheid gedeeld wordt voor sport, bewegen en preventie op lokaal niveau. De afspraken die daarover gemaakt zijn in de vorm van doelen, resultaten, acties en inzet van partners vormen de kern van het akkoord. Wij hopen vooral dat dit akkoord een startpunt is voor alle betrokkenen om elkaar te blijven ontmoeten en samen te streven naar het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

Mogelijk heeft u al een concept versie van het akkoord toegestuurd gekregen. Zo niet, kunt u deze hier downloaden.

Download concept akkoord

Ja, wij staan achter het Sport- en preventieakkoord Westerveld en worden partner:*

*Partner zijn van het sport- en preventieakkoord Westerveld betekent dat u als organisatie één of meer ambities uit het sport- en preventieakkoord ondersteunt en met uw huidige of toekomstige activiteiten een bijdrage wilt leveren aan dit/deze thema(s). U wordt daarbij op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en u wordt uitgenodigd om mee te denken op gezette tijden. Uw logo wordt vermeld op de pagina met partners in het definitieve akkoord. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mieke Zijl, sportformateur gemeente Westerveld, via mzijl@sportdrenthe.nl