Sport- en beweegakkoord gemeente tynaarlo

Sportief Gezond Samen

Hier vindt u informatie over het Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Tynaarlo

Partners

Het Sport- en beweegakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met veel verschillende partners vanuit zowel de sport-, onderwijs-, welzijns- en gezondheidsbranche.

UITVOERINGSBUDGET SPORT- EN BEWEEGAKKOORD AANVRAGEN

Voor het realiseren van de ambities uit het sport- en beweeg akkoord kunt u hier een aanvraag indienen.

De 5 ambities zijn;

  1. Sportclubs klaar voor de toekomst
  2. Jong geleerd
  3. Sportieve Infrastructuur
  4. Actief en Gezond
  5. Benutten openbare ruimte

Voor het aanvragen van een van de services kunt u een mail sturen naar Anne Prins: aprins@sportdrenthe.nl of onderstaand formulier invullen.

SERVICES VOOR SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS IN Tynaarlo

Voor het realiseren van de ambities uit dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen een budget beschikbaar in de vorm van ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing.

Voor wie zijn de services?

De services zijn bedoeld voor alle sport- en beweegaanbieders in de gemeente Tynaarlo. Denk hierbij aan sportverenigingen, sportclubs en andere sportaanbieders.

Bekijk hier voorbeelden van beschikbare services

GOOD PRACTICES

Vanuit financiële middelen vanuit de sportlijn van het lokale sport en beweegakkoord hebben we al een aantal resultaten geboekt:
• Bij de FC Zuidlaren en VAKO uit Vries zijn in totaal 20 pupillentrainers opgeleid.
• Bij RITOLA volleybal uit Zuidlaren en SURF uit Vries zijn in totaal 10 volleybaltrainers (VT 2) opgeleid.

Vanuit middelen uit het uitvoeringsbudget is of wordt gestart met de volgende initiatieven:
• Bij de vv Actief (Eelde) is het project ‘Preventie Blessure & Fitte Tieners’ gestart.
• TurnGroep Noord biedt 4 turnsters het pre instapprogramma van Topsport Noord aan
• Sport Netwerkt (in samenwerking met WPDA)

Direct aanmelden

Ik wil graag ons projectidee indienen: Sportakkoord Tynaarlo


1. Samenvatting

2. Bijdrage aan het sport- en beweegakkoord

3. Doelstellingen en doelgroep(en)

4. Plan van aanpak

5. Resultaten

Na afloop van het project/afronding van het initiatief stuurt u een kort verslag in woord en beeld naar de kerngroep t.a.v. Anne Prins. aprins@sportdrenthe.nl

6. Financiën

Beschrijf gedetailleerd waar het budget voor ingezet wordt, denk aan de aanschaf van materialen (aantal en prijs), huur van faciliteiten (uren en tarief), inzet van professionals (uren en tarief (let op: vergoeding professionals maximaal 25 euro per uur) of andere kosten. Geef ook aan hoe je het initiatief wil bekostigen. Zijn er andere partijen die willen bijdragen in de bekostiging door het leveren van geld, materialen of tijdsinzet, benoem deze dan.

7. Betrokkenen

8. Verzoek aan stuurgroep

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

De Adviseur Lokale Sport ontvangt alle aanvragen. De aanvraag wordt bekeken en beoordeeld door de kerngroep sport- en beweegakkoord Tynaarlo. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, dan zorgt de Adviseur Lokale Sport ervoor dat de door u gekozen service wordt aangevraagd. U ontvangt vervolgens bericht wanneer het traject in gang wordt gezet.

Contact

Voor meer informatie kunt u onderstaand formulier invullen, u wordt dan teruggebeld op het door u aangegeven tijdstip.

Wij gebruiken het e-mailadres voor en bevestigingsmail. Mochten wij geen contact met je kunnen krijgen dan ontvang je daarover een e-mail.