Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen in Drenthe moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

SportDrenthe vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn en dat verenigingen ‘AVG-proof’ worden. Verenigingen kunnen daarbij gebruik maken van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool. U kunt zelf een gratis vouchercode aanvragen bij uw sportbond. Ga vervolgens naar https://avgverenigingen.nl/ en volg het stappenplan.

SportDrenthe organiseert woensdag 20 juni een informatieavond voor verenigingen die hulp nodig zijn bij het ‘AVG-proof’ worden. Tijdens deze korte, praktische en resultaatgerichte avond is er speciaal aandacht voor de gevolgen binnen verenigingen. Klik hier voor meer informatie en je in te schrijven.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief verenigingen

Meer informatie