Tegemoetkoming Schade Covid-19 (corona) van de Rijksoverheid

Ook sportverenigingen worden getroffen door de overheidsmaatregelen tegen het Coronavirus. Sportparken zijn gesloten, competities zijn stilgelegd en worden niet hervat of aangevangen. Hierdoor vallen bij veel sportverenigingen inkomsten uit bijvoorbeeld de kantine en sponsoring weg. Mede hierom heeft de overheid besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen. Dit betekent dat uw vereniging, onder voorwaarden, in aanmerking kan komen voor een eenmalige vergoeding van € 4.000.

Voorwaarden

Om als sportvereniging voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient uw vereniging te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De vereniging staat op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
  2. De SBI-code van de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel moet voorkomen op de gepubliceerde lijst (dit is bij nagenoeg alle sportverenigingen het geval).
  3. De vereniging heeft nog geen verzoek tot faillissement of surseance van betaling ingediend.
  4. De vereniging verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gederfde inkomsten uit de kantine, sponsorgelden die wegvallen e.d.
  5. De vereniging verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten (ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen). Denk bij vaste lasten bijvoorbeeld aan huur, kosten voor ingehuurde trainers, vaste lasten voor gas, stroom en water, abonnementen e.d.

Aanvragen

De aanvraag dient online te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan één van de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde (gemachtigde) bestuursleden van de vereniging met behulp van zijn/haar eigen DigiD doen.

Komt u er zelf niet uit? SportDrenthe regelt deze aanvraag kosteloos voor sportverenigingen in de provincie Drenthe

Het online aanvragen is relatief eenvoudig. U dient een aantal gegevens bij de hand te hebben. Indien u problemen heeft om de aanvraag in te dienen, dan kan SportDrenthe deze als intermediair voor sportverenigingen in de provincie Drenthe (kosteloos) voor u verzorgen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden middels onderstaand formulier. U ontvangt daarna van ons een checklist met gegevens die voor de aanvraag van belang zijn (o.a. KvK-nummer, bankrekeningnummer e.d.). Vervolgens dienen wij de aanvraag voor u in en ontvangt u een kopie van de aanvraag retour.

Ik wil mij graag aanmelden voor "Tegemoetkoming Schade Covid-19"