Met het organiseren van scholingen en themabijeenkomsten ondersteunen wij verenigingen waar het redelijk tot goed verloopt. Men kan wel behoefte hebben aan extra informatie of scholing over een bepaald thema. Dit kan zijn op bestuurlijk niveau, op het gebied van wet- en regelgeving, op financieel gebied of algemene vaardigheden als communicatie, werven van vrijwilligers of sponsoren, positief coachen en jeugdparticipatie. Eigenlijk is er voor ieder vraagstuk wel een geschikte cursus of workshop die vaak al met één of twee avonden is ingevuld. Uiteraard is het ook mogelijk samen met collega verenigingen een avond in te vullen.

Direct contact

Aanmelden nieuwsbrief verenigingen

* indicates required