Blijf actief in deze tijden van Corona

Bekijk hier tips en challenges

Verenigingsondersteuning tijdens de corona crisis

Het verenigingsleven is platgelegd. Niet alleen zijn tot 1 juni evenementen en toernooien verboden. Ook mogen in ieder geval tot 6 april de sportaccommodaties niet open voor recreatief sporten en voor het spelen van competities, moeten de kantines dicht blijven en mogen kinderen in deze schoolloze tijd eigenlijk niet op het sportpark komen. Dat heeft grote gevolgen voor uw vereniging, maar zeker ook voor uw leden en vrijwilligers.

SportDrenthe zorgt met Sportclub Drenthe voor het platform waar u met uw vragen terecht kunt. We verzamelen hier zo veel mogelijk actuele informatie over regelgeving en opgelegde maatregelen. We verzamelen nieuws items en geven tips om met de situatie om te kunnen gaan. Uiteraard zijn we bereikbaar voor gerichte vragen.

Laten we vooral in Drenthe samen de schouders er onder zetten. Zorg voor saamhorigheid en zorg samen met uw leden voor de toekomst van de club.

tegemoetkoming schade

De overheid heeft besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen. Dit betekent dat uw vereniging, onder voorwaarden, in aanmerking kan komen voor een eenmalige vergoeding van € 4.000. SportDrenthe kan kosteloos ondersteunen bij de aanvraag.

Meer informatie

Nieuws

3-aprt-2020 Corona update – nieuwsbrief STK Drenthe – lezen

24-mrt-2020 VSG Sport & Coronavirus – laatste update 24 maart 2020 – lezen

26-mrt-2020 NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen opzij voor een coronanoodfonds sport – lezen

27-mrt-2020 KNVB – tegemoetkoming sportverenigingen vanwege coronacrisis – lezen

Een applaus van de aanvoerders in de eredivisie

Veel gestelde vragen en antwoorden

NOC*NSF geeft antwoord op veel gestelde vragen

De vragen zijn opgedeeld in 4 categorieën: algemeen, sportclubs, sporters en sportbonden. Lees hier de antwoorden van NOC*NSF

VSG geeft antwoord op veel gestelde vragen in relatie tot lokaal sportbeleid

De vragen zijn opgedeeld in 6 categorieën: algemeen, sport en bewegen in de openbare ruimte, financieel, beheer – onderhoud en exploitatie, sportstimulering en verenigingsondersteuning. Lees hier de antwoorden van VSG

Uw eigen bond doet er alles aan de actuele informatie te verwerken

Iedere sportbond volgt de ontwikkelingen op de voet. Op basis van de maatregelen die worden aangekondigd maken zij beleid en keuzes over bijvoorbeeld de doorgnag van competities. Daarnaast geven ze tips en adviezen gericht op de eigen tak van sport. Hier vindt u de bij NOC*NSF aangesloten bonden

Praktische tips van de specialisten

Groot onderhoud sportvelden nu naar voren halen

De BSNC dringt er op aan om groot onderhoud van sportvelden naar voren te halen. Deze bijzondere situatie is zeer vervelend, maar biedt voor clubs ook een kans. Lees hier het artikel op sportzaken.pro

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen. Daarom is de regeling werktijdverkorting op 17 maart om 19.45 ingetrokken en wordt tegelijkertijd gewerkt aan het plan tot invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is de aanvraag ervan – door loskoppeling van de WW -sterk vereenvoudigd en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Lees hier het artikel op sportwerkgever.nl

Neem direct contact met ons op

Mail Anne Prins

Mail Anne

Mail Paul van Dijk

Mail Paul

Mulier Instituut onderzoekt impact coronacrisis bij sportverenigingen

Deze week start het Mulier Instituut een onderzoek bij sportverenigingen om inzichtelijk te krijgen welke impact de coronacrisis op de verenigingen heeft. Ook wordt onderzocht in hoeverre verenigingen geholpen zijn met de noodmaatregelen die zijn afgekondigd. Voorzitters van verenigingen ontvangen deze week een uitnodiging en wij nodigen je van harte uit om mee te werken aan dit onderzoek. Deze informatie is namelijk nodig voor de gesprekken met het Rijk over eventueel aanvullende maatregelen voor de sport.

Onze werkzaamheden ivm Corona

Algemeen

Ons kantoor is tot 1 juni gesloten. Onze medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Onze vergaderingen en werkzaamheden gaan gewoon door en in dit digitale tijdperk is dat gelukkig redelijk eenvoudig te regelen. Met Microsoft Teams kunnen wij meetings en vergaderingen heel goed organiseren. We helpen u graag op weg om dit ook binnen de vereniging in te richten. Meer informatie

Wat wij kunnen doen

Wij kunnen aanschuiven bij online overleggen en direct tips en advies geven.

Wij kunnen trajecten opstarten om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.

Wij kunnen helpen bij communicatie naar leden en vrijwilligers.

Neem contact op met Anne of Paul.

Tips voor u als vereniging

Communicatie

Zorg in deze crisistijd voor een goede communicatie naar uw leden en vrijwilligers. Vergeet niet: zij missen niet alleen het fysieke sporten, ze missen ook de sociale contacten. U kunt dit doen via de website en uw social media kanalen. Maar u kunt ook denken aan het versturen van een wekelijkse mailing met informatie waarin u de leden op de hoogte houdt van de actualiteiten en de manier waarop uw club met de maatregelen om gaat.

Gebruik de ‘vrij’ gekomen tijd voor:

Onderhoudsklussen die u normaal in de zomerstop doet.

Het maken van beleid voor het werven van vrijwilligers, sponsoren of leden.

Aandacht voor de jeugd: ze hebben nu tijd over die ze graag nuttig besteden, betrek ze juist nu.

Wij helpen u graag: neem contact op met Anne of Paul.

Drenthe Sport Duurzaam

Heeft uw vereniging al de duurzaamheid scan gedaan?

Meer informatie