Blijf actief in deze tijden van Corona

Bekijk hier tips en challenges

Verenigingsondersteuning tijdens de corona crisis

Op 9 mei kwam premier Rutte met 2 belangrijke wijzigingen voor sportverenigingen, vanaf 11 mei:

  • Mogen volwassenen ook weer buiten sporten, met inachtneming van 1,5 meter afstand
  • Zwembaden mogen onder voorwaarden weer open, mits wordt voldaan aan het Protocol Verantwoord Zwemmen

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de versoepeling voor buiten sporten door kinderen, vanaf 28 april:

  • mogen kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding weer trainen in de buitenlucht
  • mag jeugd van 13 tot 18 jaar weer trainen in de buitenlucht met inachtneming van 1,5 meter afstand

De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin voorwaarden worden gesteld aan de sportactiviteiten. Sportaanbieders die iets willen organiseren moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches. Dit geldt zowel voor verenigingen als andere sportaanbieders. Het volledige protocol leest u hier.

“Nadat de kinderen en jongeren tot 18 jaar weer aan het sporten zijn, geeft het Kabinet nu meer ruimte voor groepen volwassen sporters en mag er weer gezwommen worden. Om dit mogelijk te maken passen de Drentse gemeenten het protocol sport aan. Daarbij blijft het vertrekpunt dat sporten veilig moet gebeuren en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM”. Aldus Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten. “Hierbij houden we vast aan de Drentse aanpak; de Drentse gemeenten maken gezamenlijk afspraken zodat voor alle sportaangelegenheden in Drenthe dezelfde regels gelden”.

Iedere vereniging of sportaanbieder moet de sportactiviteiten aanmelden bij de eigen gemeente. Op de gemeentelijke website vindt u het volledige protocol en het aanmeldformulier. Zoals burgemeester Roger de Groot in de video van 29 april aangeeft: “Uw activiteit moet u aanmelden bij uw gemeente, u hoeft niet te wachten op goedkeuring en dus kunt u op 29 april starten met de uitvoering. Als de gemeente vragen heeft naar aanleiding van uw aanmelding wordt er contact met u opgenomen.”

Voor vragen en/of ondersteuning kunt u natuurlijk terecht bij de gemeente en haar buurtsportcoaches. Daarnaast zijn Anne en Paul uiteraard ook bereikbaar voor vragen.

Bekijk hier het Drents protocol
Bekijk hier de factsheet

Per gemeente

Iedere gemeente heeft op haar website de gemeentelijke informatie gepubliceerd, plus een aanmeldformulier voor verenigingen.
Assen, en aanmelden in Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Emmen, Coevorden, Noordenveld, Westerveld, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn.

#veiligestartmetsport

Op allesoversport.nl: Nu er stap voor stap weer gestart mag worden met georganiseerd sporten en bewegen, is het belangrijk om dat goed en veilig te doen. Hoe houd je rekening met 1,5 meter ruimte? Welke protocollen zijn er voor mijn accommodatie beschikbaar? Hoe kunnen kinderen en jongeren verantwoord opbouwen zonder sportblessures? Hoe betrek ik ook niet-leden bij de sportactiviteiten op mijn vereniging? een antwoord op deze vragen.

Voorbeeldprotocol NOC*NSF

Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hoe dat er uit ziet leest u hier.

Voorbeeldprotocol Vereniging

Verschillende verenigingen hebben hun protocol al klaar. Ter inspiratie hier het protocol van VV Leo

De overige regels die Rutte schetste en die voor verenigingen van belang zijn is dat evenementen, en dus competities en toernooien, tot 1 september niet door mogen gaan. Daarnaast blijven de kantines dicht en mag er geen publiek aanwezig zijn.

SportDrenthe zorgt met Sportclub Drenthe voor het platform waar u met uw vragen terecht kunt. We verzamelen hier zo veel mogelijk actuele informatie over regelgeving en opgelegde maatregelen. We verzamelen nieuws items en geven tips om met de situatie om te kunnen gaan. Uiteraard zijn we bereikbaar voor gerichte vragen.

Laten we vooral in Drenthe samen de schouders er onder zetten. Zorg voor saamhorigheid en zorg samen met uw leden voor de toekomst van de club.

Aanmelden nieuwsbrief verenigingen

* indicates required

Ministerie komt met steunfonds voor sportverenigingen 

Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Dat maakte minister Martin van Rijn vrijdagmiddag bekend.

“In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting.”

De overige 20 miljoen is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. “Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.”

Hoe je dit kunt aanvragen komt binnenkort online! Houd de pagina goed in de gaten.

Meer informatie

Tegemoetkoming schade

De overheid heeft besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen. Dit betekent dat uw vereniging, onder voorwaarden, in aanmerking kan komen voor een eenmalige vergoeding van € 4.000. SportDrenthe kan kosteloos ondersteunen bij de aanvraag.

Meer informatie

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kan helpen!

Als door het Coronavirus of een andere oorzaak het geld ontbreekt waardoor kinderen of jongeren geen lid kunnen blijven of worden van een sport-, muziek of dansvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie betalen. Natuurlijk ligt alles nog stil maar als de aanvraag nu gedaan wordt, kunnen kinderen en jongeren direct meedoen of blijven meedoen zodra er weer gesport, gedanst of muziek gemaakt mag worden.

Vragen bij voorkeur via e–mail naar Gerda of op dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur via telefoon 085 086 28 66.

Aanmelden

Duurzaamste sportvereniging van Drenthe gezocht

Heeft uw sportvereniging duurzame stappen gezet de afgelopen tijd? Meld uw vereniging dan snel aan! Dit kan tot en met 25 mei. Het aanmeldformulier is te vinden op de website van het Drents Energieloket. In 2017 zijn SportDrenthe en het Drents Energieloket gezamenlijk gestart met het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’, om Drentse buitensportverenigingen te helpen met verduurzaming. We hielpen de verenigingen bij het maken van een plan voor verduurzaming om kleine of grote maatregelen te treffen, zoals dakisolatie, zonnepanelen of led(veld)verlichting. Het project zit er na drie succesvolle jaren inmiddels bijna op! Daarom zijn we op zoek naar de Duurzaamste sportvereniging van Drenthe! Meer weten over het project? kijk op: www.drentsenergieloket.nl/sportverenigingen Heeft u vragen? Neem contact op met de projectleider Paul van Dijk via: pjvandijk@sportdrenthe.nl of bel 0528 233775

Aanmelden

Nieuws

21-apr-2020 Corona update KNLTB – jeugd t/m 18 jaar mag tennissen en padellen, competitie verplaatst naar najaar – lezen

3-apr-2020 Corona update – nieuwsbrief STK Drenthe – lezen

24-mrt-2020 VSG Sport & Coronavirus – laatste update 24 maart 2020 – lezen

26-mrt-2020 NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen opzij voor een coronanoodfonds sport – lezen

27-mrt-2020 KNVB – tegemoetkoming sportverenigingen vanwege coronacrisis – lezen

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisupdate van Kenniscentrum Sport in tijden van Corona

De sport heeft gezamenlijk de noodklok geluid, welke impact heeft de coronacrisis? Lees hier de antwoorden van Kenniscentrum Sport

NOC*NSF geeft antwoord op veel gestelde vragen

De vragen zijn opgedeeld in 4 categorieën: algemeen, sportclubs, sporters en sportbonden. Lees hier de antwoorden van NOC*NSF

VSG geeft antwoord op veel gestelde vragen in relatie tot lokaal sportbeleid

De vragen zijn opgedeeld in 6 categorieën: algemeen, sport en bewegen in de openbare ruimte, financieel, beheer – onderhoud en exploitatie, sportstimulering en verenigingsondersteuning. Lees hier de antwoorden van VSG

Uw eigen bond doet er alles aan de actuele informatie te verwerken

Iedere sportbond volgt de ontwikkelingen op de voet. Op basis van de maatregelen die worden aangekondigd maken zij beleid en keuzes over bijvoorbeeld de doorgnag van competities. Daarnaast geven ze tips en adviezen gericht op de eigen tak van sport. Hier vindt u de bij NOC*NSF aangesloten bonden

Praktische tips van de specialisten

Checklist Coronavirus voor sportverenigingen (NOC*NSF)

Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg. Naar de checklist

Groot onderhoud sportvelden nu naar voren halen

De BSNC dringt er op aan om groot onderhoud van sportvelden naar voren te halen. Deze bijzondere situatie is zeer vervelend, maar biedt voor clubs ook een kans. Lees hier het artikel op sportzaken.pro

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen. Daarom is de regeling werktijdverkorting op 17 maart om 19.45 ingetrokken en wordt tegelijkertijd gewerkt aan het plan tot invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is de aanvraag ervan – door loskoppeling van de WW -sterk vereenvoudigd en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Lees hier het artikel op sportwerkgever.nl

Neem direct contact met ons op

Mail Anne Prins

Mail Anne

Mail Paul van Dijk

Mail Paul

Onderzoek naar ondersteuning sportverenigingen

Wat is de impact van de coronacrisis op de sportverenigingen? NOC*NSF, VSG en VWS willen graag de vinger aan de pols houden om te kijken of en zo ja welke ondersteuning nodig is.

NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Ministerie van VWS nodigen alle sportverenigingen uit om onderstaande vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in te vullen. Hiermee help je NOC*NSF, VSG en VWS met het creëren van een beter beeld van de behoeften van de sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek verwachten zij meer inzicht te krijgen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor sportverenigingen.

Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkeling. Jouw input is dus van grote waarde.

Vul de vragenlijst snel in! Klik hier
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. Je hebt tot donderdag 9 april om de vragenlijst in te vullen.

Onze werkzaamheden ivm Corona

Algemeen

Ons kantoor is tot 1 juni gesloten. Onze medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Onze vergaderingen en werkzaamheden gaan gewoon door en in dit digitale tijdperk is dat gelukkig redelijk eenvoudig te regelen. Met Microsoft Teams kunnen wij meetings en vergaderingen heel goed organiseren. We helpen u graag op weg om dit ook binnen de vereniging in te richten. Meer informatie

Wat wij kunnen doen

Wij kunnen aanschuiven bij online overleggen en direct tips en advies geven.

Wij kunnen trajecten opstarten om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.

Wij kunnen helpen bij communicatie naar leden en vrijwilligers.

Neem contact op met Anne of Paul.

Tips voor u als vereniging

Communicatie

Zorg in deze crisistijd voor een goede communicatie naar uw leden en vrijwilligers. Vergeet niet: zij missen niet alleen het fysieke sporten, ze missen ook de sociale contacten. U kunt dit doen via de website en uw social media kanalen. Maar u kunt ook denken aan het versturen van een wekelijkse mailing met informatie waarin u de leden op de hoogte houdt van de actualiteiten en de manier waarop uw club met de maatregelen om gaat.

Gebruik de ‘vrij’ gekomen tijd voor:

Onderhoudsklussen die u normaal in de zomerstop doet.

Het maken van beleid voor het werven van vrijwilligers, sponsoren of leden.

Aandacht voor de jeugd: ze hebben nu tijd over die ze graag nuttig besteden, betrek ze juist nu.

Wij helpen u graag: neem contact op met Anne of Paul.

Drenthe Sport Duurzaam

Heeft uw vereniging al de duurzaamheid scan gedaan?

Meer informatie