Blijf actief in deze tijden van Corona

Bekijk hier tips en challenges

Verenigingsondersteuning tijdens de corona crisis

Update 29 juni 2020: versoepeling maatregelen voor de sport per 1 juli

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

NOC*NSF, de sportbonden en de VSG stelden het sportprotocol op: met dit protocol willen ze alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Lees het protocol

De Drentse gemeenten hadden samen een protocol opgesteld waarin voorwaarden worden gesteld aan de sportactiviteiten in Drenthe. Met de huidige ontwikkelingen en versoepelingen is dit protocol ingetrokken. Het hierboven genoemde sportprotocol vanuit NOC*NSF is ook voor de Drentse verenigingen vanaf 1 juli de richtlijn. 

Voor vragen en/of ondersteuning kunt u natuurlijk terecht bij de gemeente en haar buurtsportcoaches. Daarnaast zijn Anne en Paul uiteraard ook bereikbaar voor vragen.

Belangrijkste aanpassingen per 1 juli

Kleedkamers en douches mogen weer open – waarborg wel 1,5 meter afstand

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. – waarborg wel 1,5 meter afstand. Voor toeschouwers en publiek gelden maximale aantallen, sporters, officials en betrokken vrijwilligers tellen mee

  • voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
  • voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;

Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels, zie. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland);

Lees voor alle regels het volledige protocol  Op deze pagina staat altijd de meeste actuele versie van het protocol.

Protocol Zomerkampen

Nu de maatregelen in de coronatijd het organiseren van sportactiviteiten onder strikte voorwaarden weer toelaat, zijn veel gemeenten en sportaanbieders op zoek naar richtlijnen om, naast het reguliere sportaanbod, ook met de voorbereidingen van de organisatie van activiteiten tijdens de zomervakantie aan de slag te gaan. Voor sportaanbieders die een zomerkamp willen aanbieden voor de jeugd tot en met 18 jaar is een protocol opgesteld. Klik hier.

Checklist opstarten sportkantines

Nu per 1 juli de sportkantines weer open mogen EN het spelen van wedstrijden en het organiseren van toernooien en evenementen weer mag is dit het moment voor veel verenigingen om wat extra inkomsten in te halen uit de kantine omzet. Lees dan vooral even de checklist vanuit NOC*NSF voor het opstarten van de kantine. Klik hier.

#veiligestartmetsport

Op allesoversport.nl: Nu er stap voor stap weer gestart mag worden met georganiseerd sporten en bewegen, is het belangrijk om dat goed en veilig te doen. Hoe houd je rekening met 1,5 meter ruimte? Welke protocollen zijn er voor mijn accommodatie beschikbaar? Hoe kunnen kinderen en jongeren verantwoord opbouwen zonder sportblessures? Hoe betrek ik ook niet-leden bij de sportactiviteiten op mijn vereniging? een antwoord op deze vragen.

SportDrenthe zorgt met Sportclub Drenthe voor het platform waar u met uw vragen terecht kunt. We verzamelen hier zo veel mogelijk actuele informatie over regelgeving en opgelegde maatregelen. We verzamelen nieuws items en geven tips om met de situatie om te kunnen gaan. Uiteraard zijn we bereikbaar voor gerichte vragen.

Laten we vooral in Drenthe samen de schouders er onder zetten. Zorg voor saamhorigheid en zorg samen met uw leden voor de toekomst van de club.

Aanmelden nieuwsbrief verenigingen

* indicates required

Ministerie komt met steunfonds voor sportverenigingen 

Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Dat maakte minister Martin van Rijn vrijdagmiddag bekend.

“In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting.”

De overige 20 miljoen is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. “Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.”

Hoe je dit kunt aanvragen komt binnenkort online! Houd de pagina goed in de gaten.

Meer informatie

Tegemoetkoming schade

De overheid heeft besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen. Dit betekent dat uw vereniging, onder voorwaarden, in aanmerking kan komen voor een eenmalige vergoeding van € 4.000. SportDrenthe kan kosteloos ondersteunen bij de aanvraag.

Meer informatie

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kan helpen!

Als door het Coronavirus of een andere oorzaak het geld ontbreekt waardoor kinderen of jongeren geen lid kunnen blijven of worden van een sport-, muziek of dansvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie betalen. Natuurlijk ligt alles nog stil maar als de aanvraag nu gedaan wordt, kunnen kinderen en jongeren direct meedoen of blijven meedoen zodra er weer gesport, gedanst of muziek gemaakt mag worden.

Vragen bij voorkeur via e–mail naar Gerda of op dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur via telefoon 085 086 28 66.

Aanmelden

Nieuws

21-apr-2020 Corona update KNLTB – jeugd t/m 18 jaar mag tennissen en padellen, competitie verplaatst naar najaar – lezen

3-apr-2020 Corona update – nieuwsbrief STK Drenthe – lezen

24-mrt-2020 VSG Sport & Coronavirus – laatste update 24 maart 2020 – lezen

26-mrt-2020 NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen opzij voor een coronanoodfonds sport – lezen

27-mrt-2020 KNVB – tegemoetkoming sportverenigingen vanwege coronacrisis – lezen

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisupdate van Kenniscentrum Sport in tijden van Corona

De sport heeft gezamenlijk de noodklok geluid, welke impact heeft de coronacrisis? Lees hier de antwoorden van Kenniscentrum Sport

NOC*NSF geeft antwoord op veel gestelde vragen

De vragen zijn opgedeeld in 4 categorieën: algemeen, sportclubs, sporters en sportbonden. Lees hier de antwoorden van NOC*NSF

VSG geeft antwoord op veel gestelde vragen in relatie tot lokaal sportbeleid

De vragen zijn opgedeeld in 6 categorieën: algemeen, sport en bewegen in de openbare ruimte, financieel, beheer – onderhoud en exploitatie, sportstimulering en verenigingsondersteuning. Lees hier de antwoorden van VSG

Uw eigen bond doet er alles aan de actuele informatie te verwerken

Iedere sportbond volgt de ontwikkelingen op de voet. Op basis van de maatregelen die worden aangekondigd maken zij beleid en keuzes over bijvoorbeeld de doorgnag van competities. Daarnaast geven ze tips en adviezen gericht op de eigen tak van sport. Hier vindt u de bij NOC*NSF aangesloten bonden

Praktische tips van de specialisten

Checklist Coronavirus voor sportverenigingen (NOC*NSF)

Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg. Naar de checklist

Groot onderhoud sportvelden nu naar voren halen

De BSNC dringt er op aan om groot onderhoud van sportvelden naar voren te halen. Deze bijzondere situatie is zeer vervelend, maar biedt voor clubs ook een kans. Lees hier het artikel op sportzaken.pro

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen. Daarom is de regeling werktijdverkorting op 17 maart om 19.45 ingetrokken en wordt tegelijkertijd gewerkt aan het plan tot invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is de aanvraag ervan – door loskoppeling van de WW -sterk vereenvoudigd en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Lees hier het artikel op sportwerkgever.nl

Neem direct contact met ons op

Mail Anne Prins

Mail Anne

Mail Paul van Dijk

Mail Paul

Onderzoek naar ondersteuning sportverenigingen

Wat is de impact van de coronacrisis op de sportverenigingen? NOC*NSF, VSG en VWS willen graag de vinger aan de pols houden om te kijken of en zo ja welke ondersteuning nodig is.

NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Ministerie van VWS nodigen alle sportverenigingen uit om onderstaande vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in te vullen. Hiermee help je NOC*NSF, VSG en VWS met het creëren van een beter beeld van de behoeften van de sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek verwachten zij meer inzicht te krijgen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor sportverenigingen.

Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkeling. Jouw input is dus van grote waarde.

Vul de vragenlijst snel in! Klik hier
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. Je hebt tot donderdag 9 april om de vragenlijst in te vullen.

Onze werkzaamheden ivm Corona

Algemeen

Ons kantoor is tot 1 juni gesloten. Onze medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Onze vergaderingen en werkzaamheden gaan gewoon door en in dit digitale tijdperk is dat gelukkig redelijk eenvoudig te regelen. Met Microsoft Teams kunnen wij meetings en vergaderingen heel goed organiseren. We helpen u graag op weg om dit ook binnen de vereniging in te richten. Meer informatie

Wat wij kunnen doen

Wij kunnen aanschuiven bij online overleggen en direct tips en advies geven.

Wij kunnen trajecten opstarten om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.

Wij kunnen helpen bij communicatie naar leden en vrijwilligers.

Neem contact op met Anne of Paul.

Tips voor u als vereniging

Communicatie

Zorg in deze crisistijd voor een goede communicatie naar uw leden en vrijwilligers. Vergeet niet: zij missen niet alleen het fysieke sporten, ze missen ook de sociale contacten. U kunt dit doen via de website en uw social media kanalen. Maar u kunt ook denken aan het versturen van een wekelijkse mailing met informatie waarin u de leden op de hoogte houdt van de actualiteiten en de manier waarop uw club met de maatregelen om gaat.

Gebruik de ‘vrij’ gekomen tijd voor:

Onderhoudsklussen die u normaal in de zomerstop doet.

Het maken van beleid voor het werven van vrijwilligers, sponsoren of leden.

Aandacht voor de jeugd: ze hebben nu tijd over die ze graag nuttig besteden, betrek ze juist nu.

Wij helpen u graag: neem contact op met Anne of Paul.

Drenthe Sport Duurzaam

Heeft uw vereniging al de duurzaamheid scan gedaan?

Meer informatie