De omgeving waarin men leeft bepaald voor een groot deel de leefbaarheid van een dorp, wijk of buurt. Zijn er faciliteiten als scholen en kinderopvang, winkels en sportverenigingen. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte speelt een rol, zijn er speeltuintjes en sport- of trapveldjes, daagt de omgeving uit om buiten te spelen. Hoe is de straatverlichting en zijn er fietspaden, de veiligheid op straat bepaalt voor de inwoners vaak of ze de fiets pakken of de auto. Zijn er wandelpaden en is er voldoende groen waardoor mensen graag naar buiten gaan. Met de inrichting van de openbare ruimte en het aanbod qua voorzieningen kan een grote invloed worden uitgeoefend op de keuze om te gaan sporten en bewegen.

Wij adviseren gemeenten om een stimulerende omgeving te bieden die kinderen, jongeren maar ook ouders en senioren uitnodigt om te gaan bewegen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden binnen uw gemeente te onderzoeken.

Direct contact