Nederland vangt zo’n 40.000 vluchtelingen op in opvangcentra van het COA. Sport en beweegactiviteiten voor vluchtelingen kunnen belangrijke effecten sorteren in de samenleving. Het is een middel voor ontmoeting tussen inwoners en vluchtelingen, het helpt de Nederlandse taal beter te leren begrijpen en spreken en het kan de basis leggen voor verdere participatie, zoals vrijwilligerswerk. De meeste vluchtelingenkinderen ontwikkelen zich goed, door deel te nemen aan sportactiviteiten versnelt de integratie. Meer bewegen zorgt bovendien voor verminderde kans op overgewicht.

Wij adviseren gemeenten sport en beweegaanbod te faciliteren voor vluchtelingen binnen het bestaande sportaanbod in de gemeente. We bieden vluchtelingenkinderen de mogelijkheid mee te doen met de bestaande sportactiviteiten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden binnen uw gemeente te onderzoeken.

Direct contact

Aanbod