Sport en bewegen is gezond. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen 2017 (gezondheidsraad) zouden volwassenen ten minste twee keer per week een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen minstens een uur per dag. Spier- en botversterkende activiteiten worden voor beide groepen aanbevolen. Daarnaast is het goed om het zitgedrag te veranderen: ‘zitten is het nieuwe roken’. Ook voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een (fysieke) handicap is bewegen belangrijk, aangepast naar het gewenste niveau.

Volgens het model positieve gezondheid van Machteld Huber bestaat gezondheid uit 6 dimensies; het gaat niet om de aan- of afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Bewegen draagt niet alleen bij aan de fysieke gesteldheid, maar ook aan het mentaal welbevinden en het sociaal maatschappelijk functioneren. Zoals ook in Human Capital model van Richard Bailey staat: bewegen heeft effect op alle kernwaarden van het leven.

Wij werken samen met scholen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen en andere organisaties aan een goed sport- en beweegaanbod in combinatie met programma’s over gezonde voeding. We adviseren gemeenten sport en bewegen in te zetten om bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners. Neem contact met ons op om de mogelijkheden binnen uw gemeente te onderzoeken.

Direct contact